Tampereen norssi on UNESCO-koulu

Tampereen norssi on ollut UNESCO-koulu vuodesta 1984.

UNESCO =
United Nation’s Educational, Scientific and Cultural organization
eli YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö

Norssin opetuksess ja toiminnassa korostuvat
– kestävä kehitys
– kulttuurienvälinen oppiminen
– ihmisoikeudet ja rauhankasvatus
– Suomen UNESCO-perintökohteet

Norssin UNESCO-toimintaa ovat mm.
– Alakoulun aamupiirit, äänestäminen
– Vaikuta-päivä, 9.lk
– MOK-päivät: koulurauhan julistaminen ja siisteys
– Kiusaamattomuus: Verso-toiminta, KiVa- koulu, tukioppilaat
– Kestävä kehitys luonnon, ihmissuhteiden ja talouden näkökulmista
– Vierailijat eri järjestöistä
– Vierailut UNESCO-kohteisiin: Suomenlinna ja Vanha Rauma
– Info-TV:n vinkkidiat ja muu tiedotus
– Erasmus- ja Nordplus- hankkeet
– Alakoulun ET:n yhteistyö Kenian koulujen kanssa

UNESCO-koulut

Unesco-koulut muodostavat kansallisen sekä kansainvälisen verkoston. Unesco-kouluilla on yhteisiä hankkeita ja koulutuksia.

UNESCO-kouluja on
– Suomessa on yli 80
– maailmassa on 11700
– 182 eri maassa.

Unesco-koulut tekevät yhteistyötä eri tavoin.
Pirkanmaalla ja Porilla on yhteistyöverkosto PAX.
UNESCO-norssit toimivat yhteistyössä ja eNorssi-verkostossa
https://enorssi.fi/unesco-koulutoiminta/.