EDUlaisten artikkeli kansainvälisessä Teacher Development -lehdessä

Lehtori Laura Rantavuoren, prof. Kirsti Karilan ja KT Päivi Kupilan kirjoittama artikkeli ”Transition practices as an arena for the development of relational expertise” on julkaistu kansainvälisessä Teacher Development -lehdessä.

Artikkelissa tutkitaan millaisia esteitä ja resursseja ilmeni opettajien ammatilliselle kehittymiselle moniammatillisessa yhteistyössä joustavan esi- ja alkuopetuksen toimintamallissa. Teoreettinen viitekehys perustuu rajavyöhyketoiminnan ja relationaalisen asiantuntijuuden käsitteisiin. Artikkelissa tunnistettiin koulun ja esiopetuksen kulttuuristen käsikirjoitusten luovan esteitä relationaaliselle asiantuntijuudelle: instituutiot eivät olleet positioituneet tasavertaisina oppimisen paikkoina ja ammattilaisten tieto ei ollut jaettua. Ilman jaettua vuorovaikutuksen tilaa ja yhteisön tukea, kaikkien ammattilaisten tieto ei pääse esiin ja siten olemassaolevat resurssit jäävät osin hyödyntämättä.

Linkki artikkeliin:
Transition practices as an arena for the development of relational expertise