Huhtikuun 19. päivä julkaistiin Suomen harjoittelukouluverkosto eNorssin tuottama Oppimis- ja toimintaympäristö kehittäminen harjoittelukouluissa -julkaisu! Lämmin kiitos kaikille julkaisun tuottamiseen osallistuneille.

Oppimisympäristöjulkaisun toimittivat Tampereen Norssin lehtorit Tuomo Tammi ja Mikko Horila. Julkaisussa on mukana kolme artikkelia Tampereen opettajilta:
Tammi & Horila: Kaksio 56 – Uusi oppimisympäristö ja pariopettajuus
Favorin & Järvinen: Ajatuksia tietotekniikan ja teknologian oppimisympäristöstä
Nieminen: Teknologia vai pedagogiikka
Ja lisäksi 12 muuta julkaisua tuoreista oppimisympäristöhankkeista eri paikkakunnilla.

Lukekaa, jakakaa, kommentoikaa…
Käy tutustumassa: http://www.enorssi.fi/enorssi-julkaisu-18/