Oppimis- ja toimintaympäristöjen kehittäminen III

Tilat ja tekniikka pedagogiikan kehittämisen tukena

Toim. Tuomo Tammi & Mikko Horila


Oppimis- ja toimintaympäristöjen kehittäminen harjoittelukouluissa III -julkaisu on kolmas yliopistollisten harjoittelukoulujen oppimisympäristöjulkaisu. Teos on kirjoitettu nimenomaan FCLab.fi-hankkeen ja eNorssi-verkoston TVT-ryhmän yhteistyönä, ovathan aktiiviset toimijat pääosin mukana molemmissa kehittäjäverkostoissa. Ensimmäinen oppimisympäristöjen kehittämistä koskevan teos julkaistiin 2018 ja toinen 2020. Nyt on siis saman julkaisusarjan kolmannen osan vuoro. Aiempien julkaisujen tapaan halusimme koota harjoittelukouluissa tehtävää kehitystyötä yhteen ja helpommin löydettäväksi. Pyrkimyksenä on samalla auttaa kaikkia suomalaisten koulujen ja oppimisympäristökehittämisestä kiinnostuneita tahoja. Teoksen toimittajat Tuomo Tammi ja Mikko Horila toimivat lehtoreina Tampereen yliopiston normaalikoulussa. – Lue lisää…

Sähköinen julkaisu, FlipBook

Ladattava pdf-versio

Yhdessä opettaen, oppimista tukien

Kirjoituksia kehittyvästä pedagogisesta tuesta

Toim. Annukka Muuri


Yhdessä opettaes, oppimista tulien

Kehittyvä pedagoginen tuki (KePeTu) on yksi eNorssin työryhmistä. Työryhmä on tuonut Norssi-verkoston opettajia ympäri Suomen yhteen pohtimaan pedagogista tukea ja siihen liittyviä malleja. Tavoitteenamme on kehittää ja jakaa toimivia käytänteitä opetushenkilöstölle ja opettajaharjoittelijoille sekä luoda yhdessä uusia pedagogiseen tukeen liittyviä toimintatapoja. Eri normaalikoulujen opettajia kutsuttiin kirjoittamaan käytännönläheisiä, opetusta ja työtapoja kehittäviä kirjoituksia. Ammatillisen julkaisun aiheiksi valitsimme yhteisopettajuuden, arvioinnin ja ohjauksen, joita on tarkasteltu pedagogisen tuen näkökulmasta. Kirjoituksia saatiin Joensuun, Rauman, Tampereen ja Turun normaalikouluista sekä Oulun yliopistosta. – Lue lisää…

Sähköinen julkaisu, FlipBook

Ladattava pdf-versio