Punainen neliö

Kuvittaja-kirjailija Pasi Pitkänen Norssilla

Pasi Pitkänen, joka on lahjakas ja monipuolinen kuvittaja, kirjailija ja graafikko, vieraili Tampereen Norssilla 6.11.2018. Auditorio oli iltapäivällä lähes täynnä kououn 5. ja 6. luokan oppilaita. Graafikko-vieraamme kertoi lyhyesti työstään, ja hän piirsi dokumenttikameran alla luonnoskuvitusta pieneen kertomukseen. Lopuksi oppilaat saivat piirtää kuvasarjan viimeisen kuvan. Sen tuli kertoa, millainen kertomukseen tullut ja ovelle ilmestynyt avaruudesta tullut hahmo oli.


Pasi Pitkänen on työskennellyt kuvittajana, hahmosuunnittelijana ja graafikkona. Hänen kuvituksensa ovat saavuttaneet kansainvälistä menestystä. Pitkänen on valmistunut Aalto yliopistosta graafinen suunnittelu pääaineenaan. Opinnoissaan hän keskittyi myös elokuvataiteeseen, animaatioon ja tähtitieteeseen.


Pasi on kuvittanut mm. Tuutikki Tolosen suositut lastenromaanit Mörkövahti ja Mörköreitti sekä Timo Parvelan Pate-kirjasarjaa ja Parvelan ja norjalaisen Bjørn Sortlandin Kepler62-avaruusseikkailusarjaa. Pasi Pitkäsen ensimmäinen oma kuvakirja Kadonneiden eläinten saari ilmestyi 2017.

 

 

 

 

 

 

Punainen neliö

Norssin 5A villiniittyä perustamassa

Tampereen yliopiston normaalikoulun 5A perustamassa villiniittyä ja suojelemassa uhanalaista mäkihiilikoita

Norssin 5A-luokka sai ainutlaatuisen mahdollisuuden osallistua paahteinen ketoalueen (tuttavallisemmin villiniityn) perustamiseen ja samalla kosketuksen uhanalaisen mäkihiilikoin (Anacampsis fuscella) suojelemiseen. Villiniitty perustettiin Norssin G-käytävän ja Mäntyhaantien puoleiselle nurmikaistaleelle. Kaistaleelta poistettiin nurmikko ja tilalle tuotiin hiekkaa, jota paahteisen ketoalueen kasvit tarvitsevat.  Metsäapila on mäkihiilikoin toukkien ravintokasvi. Muita paahteiselle kedolle sopivia kasvilajeja ovat mäkitervakko, keltamaite, masmalo, tunturikurjenherne, nuokkukohokki, kissankäpälä, isomaksaruoho ja idänkeulankärki.


5A:n oppilaat kylvivät siemeniä ja istuttivat taimia 12.10.2018 ympäristöopin tunnilla. Siemenet ja taimet tulivat Villi vyöhyke ry:ltä, joka on vuonna 2013 Tampereella perustettu luonnonsuojeluyhdistys. Yhdistyksen tavoitteena on toteuttaa, kokeilla ja kehittää uudenlaisia luonnonsuojelu- ja hoitokäytäntöjä. Yhdistys oli puheenjohtajansa Jere Niemisen johdolla opastamassa oppilaita kylvössä ja luennoivat lyhyesti myös luokkatilassa mäkihiilikoista ja tulevasta niitystä. Mukana projektissa on myös Tampereen yliopiston kestävän kehityksen työryhmä sekä Suomen Yliopistokiinteistöt Oy.

Oppilaat olivat erittäin aktiivisesti mukana toiminnassa ja saivat kiitosta Villi vyöhyke ry:ltä. Seuraava kylvö tapahtuu jälleen ensi syksynä, joten toiminta tulee jatkumaan tulevinakin vuosina. Kylvöjä tehdään näillä näkymin kolmena seuraavana vuonna. Villiniitty monipuolistaa koulun ympäristöä ja sitä voidaan jatkossa käyttää myös opetusympäristönä. Villiniitylle tulee infokyltti, jossa kerrotaan villiniitystä ja mäkihiilikoista tarkemmin. Ohessa linkki Villi vyöhyke ry:n alasivuille, jossa tarkempaa tietoa ja kuvia:

http://villivyohyke.net/ver2/toiminta/normaalikoulu/

Teksti:
Sami Vartiainen
Tampereen yliopiston normaalikoulu

 

 

 

 

 

 

Punainen neliö

Abitti-tikkujen päivittäminen, 1. vsk.

1. vuosikurssin opiskelijoiden on päivitettävä hallussaan olevat abitti-muistitikut pe 26.10.2018 mennessä. Ohje päivittämiseen löytyy kurssin AT01 OneDrive-kansiosta sekä suoraan tästä linkistä.

Punainen neliö

Oppimista edistävä arviointi -teos julkaistu

Yhteistyöverkosto eNorssin OPS-ryhmä on julkaissut Oppimista edistävä arviointi –teoksen, joka löytyy sähköisessä muodossa http://www.enorssi.fi/arviointijulkaisu/ -osoitteesta.

Uuden perusopetuksen opetussuunnitelman myötä peruskoulun toimintakulttuuri elää ja rakentuu
muutoksessa. Koulun arvioinnin uudistaminen on edellyttänyt opettajien arviointiosaamisen päivittämistä ja lisäämistä. Koulun arviointikulttuuria ja sen käytänteitä rakennettaessa on pidettävä kirkkaana mielessä arvioinnin peruslähtökohdat: Miksi, miten ja ketä varten arvioimme? Samalla on pidettävä mielessä arvioinnin lainsäädäntöön ja normeihin perustuvat lähtökohdat, jotka ohjaavat oppimisen arvioinnin toteutusta.

Suomen harjoittelukoulujen eNorssi-verkoston OPS-tiimi on toiminut opetussuunnitelmatyön
edelläkävijänä. Opetussuunnitelmien kehittäminen ja siihen liittyvä opettajien täydennyskoulutus ovat olleet keskeisiä yhteistyömuotoja. Parin viimeisen vuoden ajan käyty syvälle luotaavaa pedagogista keskustelua arviointiajattelun muutoksesta, oppimista edistävän arvioinnin toimintatavoista, muodoista ja työkaluista. Eri harjoittelukoulujen arvioinnin suunnitelmia, käytänteitä ja dokumentteja on jaettu. Työseminaareissa on laadittu arvioinnin tukimateriaaleja. Tässä yhteydessä esiin nousi ajatus tuottaa, kehittää ja jakaa arviointiaineistoa laajemminkin yhteisessä sähköisessä julkaisussa. Tämä koottu aineisto sisältää pohdintaa arvioinnin perusteita ja peruskäsitteistä, lomakkeita opettajalle ja oppilaiden käytettäväksi, tukimateriaalia erilaisten arviointikeskustelujen, nivelvaiheiden sekä monialaisten oppimiskokonaisuuksien arvioitiin. Tarkoituksena on tuottaa myös jatkoa tälle ensimmäiselle Työkaluja arviointiin 1 -julkaisulle.

Julkaisussa esiteltävät materiaalit ovat vapaasti muokattavissa tai käytettävissä sellaisenaan.

 

 

 

 

 

 

Punainen neliö

1. jakson palautus- ja yhteisöllisyyspäivä 3.10.2018

1. jakson kurssien päätöstilaisuudet (30 min/ kurssi) sekä koko lukiolle yhteinen ohjelmaosuus keskellä päivää järjestetään keskiviikkona 3.10.2018 klo 8.00-15.15. Kyseisenä päivänä ei ole lukujärjestyksen mukaista opetusta, vaan päivään on erillinen ohjelma (ks. linkki pdf-tiedostoon alla).

Palautuspäivä 1. jakso 2018_2019_päivitetty versio

 

Punainen neliö

Ylioppilaskokeet syksyllä 2018

Käytettävät tilat

Atalpa 19.9. vieras kieli, pitkä,  tilat A144 ja A143

Opetus väistää tiloista 143 Virtaan tilaan 113 ja tilasta 144 Virtaan tilaan 114.

 

Kokeet on Virrassa tilassa 255+256 seuraavasti:

ma 17.9. äidinkieli

pe 21.9. reaali

ti 25.9. äidinkieli ja S2

to 27.9.toinen kotimainen kieli

pe 28.9. reaali 2

ma 1.10. matematiikka

Punainen neliö

1. jakson kokeet ennen arviointiviikkoa

1. jakson arviointiviikko on ajalla 24.9.-28.9.2018. Viikon aikataulu on nähtävillä Wilman työjärjestyksissä.

Ennen varsinaista arviointiviikkoa on varattu koeajat palkkien 6, 7 ja 8 kokeille. Kyseisinä päivinä on oheiseen listaan (ks. linkki pdf-tiedostoon alla) merkittyä koeajankohtaa lukuunottamatta normaali lukujärjestys.

Arviointiviikon ulkopuolisten kokeiden tilat

 

Punainen neliö

Nekovan vuosikokous 27.9.

Alakoulun vanhempainyhdistyksen Nekova ry:n vuosikokous 27.9. klo 17.30

Tervetuloa alakoulun vanhempainyhdistyksen Nekova ry:n vuosikokoukseen 27.9. klo 17.30!

Kokous pidetään alakoulun infokirjastossa, os. Lounaantie 2. Esityslista on luettavissa Wilman tiedotteessa. Tervetuloa mukaan Nekovan toimintaan, koulumme ja oppilaidemme hyväksi!

 

 

 

 

 

 

 

Punainen neliö

Alakoulun kerhot syksyllä

Alakoulun kerhoesite jaetaan oppilaille koulussa 10.9. ja huoltajille on oma kerhotiedote Wilmassa. Vanhempainyhdistyksen Nekovan järjestämiin kerhoihin ja koulun omiin kerhoihin voi ilmoittautua 10.9.-16.9. Lisäksi Arkkitehtuurikoulu Tiili järjestää 2.-4.luokkalaisille koulussamme kerhon. 

Suurin osa kerhoista aloittaa toimintansa viikolla 38.

Syksyn aikana voidaan perustaa myös uusia kerhoja, kannattaa seurata tiedotteita!