Haku tohtorikoulutukseen

Haku tohtorikoulutukseen tapahtuu tohtoriohjelmien kautta. Ennen hakua hakijan tulee keskustella tutkimusalan professorin tai dosentin kanssa mahdollisesta väitöskirjan aiheesta ja muista jatko-opintosuunnitelmista. Jokainen hakija tarvitsee tohtorin tutkinnon vastuuohjaajan, joka vastaa tutkinnon kokonaisuudesta ja sen lisäksi toisen ohjaajan tai seurantaryhmän.

Tarkempia tietoja tohtorikoulutukseen hakemisesta saa tohtoriohjelmien valintaperusteista sekä tiedekuntien jatkokoulutuksesta vastaavilta henkilöiltä.

Tohtoriohjelmat ja hakuajat

Osaan tohtoriohjelmista on jatkuva haku ja osaan on haku tapahtuu kerran tai kaksi kertaa vuodessa. Kansainvälisellä epidemiologian ja kansanterveystieteen tohtoriohjelmalla haku on joka toinen vuosi marras-tammikuussa.

Katso tarkemmat hakuohjeet

Jatkuva haku

Jatkuvan haun ohjelmissa hakemuksia käsitellään kerran kuukaudessa heinäkuuta lukuunottamatta. Syksyllä 2019 hakemuksia on mahdollista jättää aikavälillä 1.8.-29.11. Tulokset julkaistaan aina kuun viimeisenä arkipäivänä paitsi poikkeuksellisesti joulukuussa jo 20.12.

Hakuaika kaksi kertaa vuodessa (hakuajat huhtikuu ja lokakuu)

Seuraava hakuaika on 1.-31.10.2019. Haku päättyy klo 15.00 (Suomen aikaa). Poikkeuksena teknis-taloudellinen tohtoriohjelma, jonka hakuaika päättyy 15.10. Tulokset julkaistaan viimeistään 16.12.

Haku kerran vuodessa

Haku joka toinen vuosi (hakuaika marras-tammikuu)

Haku seuraavan kerran syksyllä 2020.

Opintojen rakenne ja kesto

Väitöskirjan lisäksi tutkintoon kuuluu tohtoriohjelmasta riippuen 30-60 opintopistettä muita opintoja. Muiden opintojen rakenteeseen pääset tutustumaan tohtoriohjelman opetussuunnitelmassa.

Tohtorin tutkinnon ohjeellinen suorittamisaika on päätoimisilla opiskelijoilla neljä vuotta. Sivutoimisilla opiskelijoilla suorittamisaika voi olla pidempi.

Väitöskirja

Tohtorin tutkinnon suorittamiseksi tohtorikoulutukseen otetun opiskelijan tulee laatia väitöskirja ja puolustaa sitä julkisesti. Väitöskirja on tohtorin tutkintoon kuuluva opinnäytetyö, jolla opiskelija osoittaa pystyvänsä luomaan tutkimusalalla uutta tieteellistä tietoa. Väitöskirjan tekeminen edellyttää opiskelijalta itsenäistä tieteellistä työskentelyä.

Tohtoriopintojen rahoittaminen

Tohtorikoulutuksen voi rahoitta monella eri tavalla. Jatko-opiskeluoikeus ei kuitenkaan automaattisesti takaa rahoitusta. Vastuuohjaajan kanssa on hyvä käydä ennen opintojen aloittamista keskustelu jatko-opintojen rahoittamisesta. Jatko-opintojen rahoittamisvaihtoehtoja ovat ainakin:

  • Yliopistolla työsuhteeseen perustuva rahoitus (projektirahoitus tai erillinen tohtorikoulutusrahoitus)
  • Stipendit ja apurahat
  • Opintotuki
  • Aikuiskoulutustuki