Tampereen yliopisto työnantajana

Tutkija työssään
Haluamme olla Suomen paras korkeakoulutyönantaja

Rekrytointiemme periaatteet

Yliopiston strategian mukaisesti rekrytoimme, tuemme ja kehitämme tulevaisuuden rohkeita uudistajia. Onnistuneiden rekrytointien avulla vahvistamme korkeimman tason tieteellistä ja yhteiskunnallista osaamista yhteisössämme. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus ovat meille tärkeitä periaatteita. Kaikkia hakijoitamme kohdellaan samalla arvonannolla ja kaikki rekrytointipäätöksemme tehdään tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteet huomioon ottaen.

Tutustu strategiaamme ja arvoihimme

Tukea työnteon arkeen ja oman osaamisen kehittämiseen

 • Tuemme oman osaamisen käyttämistä ja kehittämistä mielenkiintoisilla tehtävillä ja tehtäväkierrolla sekä urakehittymisen mahdollisuuksilla
 • Kehitämme osaamista erilaisilla kouluttautumismahdollisuuksilla, mm. sisäinen ja ulkoinen koulutus, Avoin AMK ja Avoimen yliopiston kurssit, työssäoppiminen
 • Monipuoliset työryhmä- ja projektityöskentelymahdollisuudet
 • Joustavat työskentelymahdollisuudet (esim. muun henkilöstön liukuva työaika, etätyömahdollisuudet)
 • Työterveyshuollon kattavat palvelut
 • Edulliset kampusravintolat sekä kahvilapalvelut kaikilla kampuksilla
 • Ergonomiset ja modernit työvälineet ja työtilat
 • Noudatamme yliopistojen yleistä työehtosopimusta

Työn ja vapaa-ajan tasapaino

 • Tuemme henkilöstön kulttuuri- ja liikuntaharrastuksia
 • SportUni tarjoaa mahtavat mahdollisuudet urheiluun ja liikuntaan kaikilla kampuksilla
 • Tampere on kompakti ja luonnonläheinen kaupunki, jossa on lyhyet työmatkat ja hyvät joukkoliikenneyhteydet

Tutkijana yliopistossamme

Tenure track -urapolku yliopistossamme

HR Excellence in Research on Euroopan komission myöntämä tunnustus tutkijoidemme työolojen ja uran kehittämistyöstä sekä osoitus siitä, että yliopistossamme on innostava, toimiva ja tasa-arvoinen työympäristö. Olemme sitoutuneet tutkijoiden työolojen, uran ja rekrytoinnin sekä hyvän työympäristön kehittämiseen HRS4R -laatutyön linjausten mukaisesti.

Lue lisää HRS4R-laatutyöstä yliopistossamme

Pyrimme yliopistossamme yhä avoimempaan ja monipuolisempaan tutkimuksen arviointiin. Olemme ensimmäisenä suomalaisena yliopistona allekirjoittaneet DORA-julistuksen (San Francisco Declaration on Research Assessment). Tieteellisten ansioiden luotettava ja avoin arviointi on meille tärkeää erityisesti rekrytoinneissa.

Huomioimme rekrytoinneissamme myös vastuullisen tutkijanarvioinnin kansallisen suosituksen. Tavoitteena on alusta loppuun vastuullisesti toteutettu arviointiprosessi. Tutkijanarvioinnin yleiset periaatteet ovat läpinäkyvyys, integriteetti, tasapuolisuus, pätevyys ja monimuotoisuus. Pyrimme noudattamaan seuraavia vastuullisen tutkijanarvioinnin periaatteita:

Läpinäkyvyys. Arvioinnin tavoitteet, menetelmät, aineistot ja tulosten tulkintatavat ovat kaikkien toimijoiden tiedossa. Arviointi suoritetaan tavalla, joka on kaikkien osapuolten ymmärrettävissä. Arviointiprosessi ja sen kaikki vaiheet kuvataan selvästi ja avoimesti. Huolehdimme siitä, että arviointityössä tehdyt valinnat perustellaan ja arviointi dokumentoidaan luotettavasti.

Integriteetti. Arviointityössä noudatamme tutkimusyhteisön tunnustamia toimintatapoja, kuten rehellisyyttä, yleistä huolellisuutta ja tarkkuutta.

Tasapuolisuus. Kohtelemme kaikkia arvioitavia yhdenvertaisesti ja puolueettomasti. Arviointityössä otamme huomioon vain oleelliset ja kaikkien osapuolten tietoon saatetut tekijät. Arviointiperusteena emme käytä arvioinnin tavoitteen kannalta epäolennaista henkilöön tai hänen läheiseensä liittyvää ominaisuutta tai seikkaa.

Pätevyys. Arvioijia valitessamme huolehdimme siitä, että heillä on arvioinnin edellyttämä sisällöllinen osaaminen. Heidän on tunnettava arviointiprosessin tavoitteet ja menetelmät. Lisäksi edellytämme, että he ovat perehtyneet vastuullisen tutkijanarvioinnin periaatteisiin ja käytäntöihin. Pätevyyden lisäksi kiinnitämme huomiota arvioijien esteettömyyteen ja huolehdimme heidän yhteisen osaamisensa monipuolisuudesta.

Monimuotoisuus. Arvioinnissa huomioimme tutkimuksen ja tuotosten monimuotoisuuden.

Lue lisää vastuullisesta tutkijanarvioinnista (Vastuullinen tiede -nettisivusto).

  Arvostamme  ja tuemme opetusosaamista

  Tavoitteenamme on opetuksen ja tutkimuksen tiivis yhteys sekä korkeatasoinen pedagogiikka. Arvostamme ja tuemme opettajuutta. Onnistunut rekrytointi on yliopistomme menestyksen avaintekijä koulutuksen ja oppimisen tavoitteellisessa kehittämisessä. Lue kuvaus opetusosaamisen arvioinnista yliopistolla  ja katso myös taulukko opetusosaamisen arvioinnista.

  Osana Suomen ja Euroopan EURAXESS-verkostoa

  Olemme aktiivisesti mukana myös EURAXESS - verkostossa. EURAXESS on Euroopan komission alulle saattama verkosto, joka tarjoaa tietoa ja tukipalveluja tutkijoille. Verkosto tukee tutkijoiden liikkuvuutta ja urakehitystä ja tehostaa tieteellistä yhteistyötä Euroopan ja muun maailman välillä. international-hr [at] tuni.fi (Kansainvälisten henkilöstöpalveluiden tiimimme) toimii myös EURAXESSin palvelupisteenä, joka neuvoo Suomeen muuttamista harkitsevia tutkijoita maahanmuuttoon liittyvissä asioissa.

  HR Excellence in Research and Euraxess logos