Hyppää pääsisältöön
Fotoniikan tutkija

Vastuullinen tutkijanarviointi

Vastuullisen tutkijanarvioinnin kansallinen suositus

Huomioimme rekrytoinneissamme myös vastuullisen tutkijanarvioinnin kansallisen suosituksen. Tavoitteena on alusta loppuun vastuullisesti toteutettu arviointiprosessi. Tutkijanarvioinnin yleiset periaatteet ovat läpinäkyvyys, integriteetti, tasapuolisuus, pätevyys ja monimuotoisuus. Pyrimme noudattamaan alla lueteltuja vastuullisen tutkijanarvioinnin periaatteita.

Läpinäkyvyys.

Arvioinnin tavoitteet, menetelmät, aineistot ja tulosten tulkintatavat ovat kaikkien toimijoiden tiedossa. Arviointi suoritetaan tavalla, joka on kaikkien osapuolten ymmärrettävissä. Arviointiprosessi ja sen kaikki vaiheet kuvataan selvästi ja avoimesti. Huolehdimme siitä, että arviointityössä tehdyt valinnat perustellaan ja arviointi dokumentoidaan luotettavasti.

Integriteetti.

Arviointityössä noudatamme tutkimusyhteisön tunnustamia toimintatapoja, kuten rehellisyyttä, yleistä huolellisuutta ja tarkkuutta.

Tasapuolisuus.

Kohtelemme kaikkia arvioitavia yhdenvertaisesti ja puolueettomasti. Arviointityössä otamme huomioon vain oleelliset ja kaikkien osapuolten tietoon saatetut tekijät. Arviointiperusteena emme käytä arvioinnin tavoitteen kannalta epäolennaista henkilöön tai hänen läheiseensä liittyvää ominaisuutta tai seikkaa.

Pätevyys.

Arvioijia valitessamme huolehdimme siitä, että heillä on arvioinnin edellyttämä sisällöllinen osaaminen. Heidän on tunnettava arviointiprosessin tavoitteet ja menetelmät. Lisäksi edellytämme, että he ovat perehtyneet vastuullisen tutkijanarvioinnin periaatteisiin ja käytäntöihin. Pätevyyden lisäksi kiinnitämme huomiota arvioijien esteettömyyteen ja huolehdimme heidän yhteisen osaamisensa monipuolisuudesta.

Monimuotoisuus.

Arvioinnissa huomioimme tutkimuksen ja tuotosten monimuotoisuuden.

DORA-julistus

Pyrimme yliopistossamme yhä avoimempaan ja monipuolisempaan tutkimuksen arviointiin. Olemme ensimmäisenä suomalaisena yliopistona allekirjoittaneet DORA-julistuksen (San Francisco Declaration on Research Assessment). Tieteellisten ansioiden luotettava ja avoin arviointi on meille tärkeää erityisesti rekrytoinneissa.

CoARA - Coalition for Advancing Research Assessment

Olemme sitoutuneita edistämään vastuullista arviointia CoARA-ryhmittymän Agreement for Reforming Research Assessment -sopimuksen mukaisesti. Sopimuksessa sovitaan yhteisistä linjauksista tutkimuksen, tutkijoiden ja tutkimusta harjoittavien organisaatioiden arviointikäytäntöjen muutoksille, ja sopimuksen yleisenä tavoitteena on tutkimuksen laadun ja vaikutusten maksimointi. Sopimus edellyttää sen allekirjoittaneilta organisaatioilta, että ne laativat ja julkaisevat sopimuksen toimeenpanosuunnitelman. Tampereen yliopiston suunnitelma valmistui huhtikuussa 2024.