• Kuvassa on ylhäältä otettu kuva yläkoulun oppilaista, jotaka juttelevat toisilleen pienissä ryhmissä reput selässään.

Norssissa järjestetään laadukasta perusasteen ja lukion opetustyötä, opettajankoulutuksen ohjattua harjoittelua sekä tutkimus- ja kehitystyötä.

Punainen tausta
Talvinen ja luminen kirkaan päivän kuva Norssin pihasta, jossa näkyy taustalla vaalea kaksikerroksinen koulun H-siipi.

Koulukuljetukset

Tampereen yliopiston normaalikoulu, perusaste

Tampereen yliopiston normaalikoulussa noudatetaan Tampereen kaupungin peruskoulujen oppilaiden koulukuljetusperusteita.

Perusteisiin on tullut muutos ja opetussuunnitelmallisin perustein myönnettävä matkaetu poistuu 1.8.2016 alkaen perusopetuksen painotuksissa aloittavilta uusilta oppilailta. Muutos koskee oppilaita, jotka käyvät musiikkipainotuksen, kieli- ja valinnaisainevalintojen tai opetussuunnitelmallisten painotusten vuoksi muuta kuin oman oppilasalueensa koulua. Kuljetustuki säilyy niillä oppilailla, jotka ovat aloittaneet opiskelunsa painotuksissa jo aikaisemmin. Tampereen kaupungin Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta päätti asiasta 19.11.2015.

Kuljetus on maksuton koulun työpäivinä seuraavissa tapauksissa:

1. Matkan pituuden mukaan, kun matka omaan lähikouluun on

– 1. – 2. luokan oppilaalla yli 3 km
– 3. – 4. luokan oppilaalla yli 4 km
– 5. – 9. luokan oppilaalla yli 5 km

Matka mitataan lyhintä jalankulkukelpoista, yleisessä käytössä olevaa reittiä myöten kotipihalta koulun piha-alueelle.

2. Koulumatkan vaikeuden, rasittavuuden ja vaarallisuuden perusteella omaan lähikouluun

– Koulumatkan vaarallisuuden ja vaikeuden arvioi matkan myöntäjä tarvittaessa asiantuntijan lausuntoon tukeutuen.
– Koulumatkaa ei pidetä vaarallisena, jos käytettävissä on erillinen kevyen liikenteen väylä, jalka-käytävä tai leveä piennartila, liikennevalot tai merkityt suojatiet, ja riittävä näkyvyys kaikissa paikoissa. Koulumatkan rasittavuuden perusteella myönnetään matkat terveydellisin perustein, kun lääkäri, psykologi tai oppilashuoltoryhmä on arvioinut oppilaan selviytymisen omasta koulumatkastaan.

Koulumatkatuki myönnetään ensisijaisesti julkiseen kulkuneuvoon.

Oppilaan huoltaja täyttää hakulomakkeen ja palauttaa sen Tampereen yliopiston normaalikoulun kansliaan, os. Kuokkamaantie 16, 33800 Tampere.

Oppilas käy latauttamassa myönnetyt koulumatkat matkakortilleen Tampereen joukkoliikenteen asiakas-palvelussa, os. Frenckellin aukio 2 B. Koululippu ladataan kerralla koko lukuvuodeksi ja se on voimassa koulupäivinä klo 6.30 – 17.00 välisenä aikana.

Olosuhteiden muuttuminen

Kun oppilas ei ole enää oikeutettu koulumatkaetuun muuton tms. vuoksi, tulee hänen käydä välittömästi Joukkoliikenteen palvelupisteessä poistattamassa matkakortiltaan hänelle kuulumattomat koulumatkat.

Tampereen yliopiston normaalikoulu ei järjestä eikä korvaa oppilaiden terapiakuljetuksia.

Ladattava koulukuljetushakemus (pdf)

  • Kuvassa on neljä oppilasta pöydän ääressä koulun aulassa välitunnilla. Taustalla on suuri ikkuna, josta näkyy talvinen metsikkö.

Kuvassa on neljä oppilasta pöydän ääressä koulun aulassa välitunnilla. Taustalla on suuri ikkuna, josta näkyy talvinen metsikkö.
Kuvassa teknisen käsityön tunnilta on poika suunnittelemassa vanerilevyjen kanssa muotoa tulevalle työlleen.
Kuvassa yläkoulun ruotsin tunnilla miesopettaja on luokan edessä tietokoneellaan ja takaa päin kuvatut oppilaat seuraavat opetusta.
Kuvassa kuvataiteen tunnilta on oppilaita pöydän ääressä siveltimillä maalaamassa. Esiliinat on puettu päälle suojaamaan omia vaatteita.