Hyppää pääsisältöön

Työelämän tutkimuskeskus

Tampereen yliopisto
KärkialueTerveys, Yhteiskunta, Tekniikka

Työelämän tutkimuskeskuksen tehtävänä on työelämän korkeatasoinen ja monitieteinen perustutkimus. Niinikään toteutamme yhteiskunnan ajankohtaisia tiedontarpeita palvelevaa sopimustutkimusta ja kehittämistyötä. Tutkimuskeskus osallistuu opetukseen ja täydennyskoulutukseen. Keskuksen tutkimus- ja kehittämistoimintaa ohjaa kestävän työelämän ajatus.

Keskeiset tehtävät ja tavoite

Työelämän tutkimuskeskuksen tavoitteena on toteuttaa ja edistää tutkimusta työn ja työelämän eri alueilla, kehittää alan teoreettista keskustelua sekä tukea jatko- ja täydennyskoulutusta omilla erityisalueillaan. Keskuksessa tehdään monitieteistä tutkimustyötä: tutkijoiden edustamia tieteenaloja ovat muun muassa sosiologia, sosiaalipsykologia, yhteiskunta- ja sosiaalipolitiikka, terveystieteet, hallintotiede, psykologia ja kasvatustieteet.

Tutkimus toteutetaan viiden tutkimuslinjan kautta:

  1. Teknologia ja työ
  2. Työ, hyvinvointi ja elämän laatu
  3. Työelämän valtasuhteet ja sukupuoli
  4. Työmarkkinat ja työvoiman käyttö
  5. Työyhteisöt, muutos ja kehittäminen

Keskuksen monitieteinen perusta antaa edellytykset tarkastella työelämän ilmiöitä yksilön, ryhmien, yhteisöjen ja koko yhteiskunnan näkökulmasta. Tutkimusmetodit ja -asetelmat kattavat sekä poikkileikkaus- että pitkittäistarkastelut. Tutkimusaineistoina hyödynnetään muun muassa kansallisia ja kansainvälisiä survey- ja rekisteriaineistoja sekä tutkimusavusteista kehittämistä ja toimintatutkimusta, haastattelumetodeja, osallistuvaa havainnointia ja videointia.

Ryhmän johtaja

Tutkijat