Hyppää pääsisältöön

Sirpa Syvänen

yliopistotutkija, (työelämän tutkimus)

Oma esittely

Yliopistotutkija, HT, Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Yhteiskuntatutkimuksen yksikkö, Työelämän tutkimuskeskus

Kunnallistalouden, erityisesti henkilöstövoimavarojen dosentti, Tampereen yliopisto, Talouden ja johtamisen tiedekunta

Tutkimusala

Tuloksellisuuden, työelämän laadun, yhteistoiminnan & dialogisuuden ja johtamisen yhteys. Tutkimusala sijoittuu Työelämän tutkimuskeskuksen Työyhteisöjen muutos ja kehittäminen -strategiselle painopistealueelle. 

Tutkimusteemoja

Organisaatio-talousteoria: tuloksellisuus, työhyvinvointi, työelämän laatu, dialoginen johtaminen, organisaatioiden muutosprosessit ja rakenneuudistukset, kommunikatiivinen, osallistava ja dialoginen toimintatutkimus, tutkimusavusteinen ja käsiteohjautuva työelämän ja organisaatioiden dialoginen kehittäminen, arviointi- ja kehittämistutkimus. 

Työtehtävät

Yliopistotutkija, henkilöstövoimavarojen dosentti

Tutkimus- ja kehittämishankkeiden koordinaattori ja tieteellinen johtaja. SoteDialogit - johtaminen, työhyvinvointi ja tuloksellisuus -hanke 2019-2021. 

Dialoginen johtaminen ja kehittäminen -tutkimus- ja kehittämisryhmän johtaja.

Huikeeta työtä - dialoginen työyhteisöjen kehittämisverkosto, johtaja.

Osaamisalueiden kuvaus

Tuloksellisuuden, työelämän laadun, yhteistoiminnan, dialogisuuden ja johtamisen keskinäisyhteyksien tutkiminen, analyysi ja ymmärtäminen.

Tutkimusavusteisen, yhteistoiminnallisen ja dialogisen kehittämisen vaikuttavuuden arviointitutkimus.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja vuorovaikutus tutkimuksen, kehittämisen, konsultoinnin ja koulutuksen avulla.

Tutkimustiedon soveltaminen ja koulutus. 

Tärkeimmät saavutukset

Tunnustukset 

2011 Tuottavuuden pyöreän pöydän kunniamaininta Kuopion seurakuntayhtymässä tehdylle tutkimusavusteiselle tuloksellisuuden ja työhyvinvoinnin yhteistoiminnalliselle kehittämistyölle 2007 - 2011 - kehittämistyön asiantuntijoina ovat toimineet Sirpa Syvänen ja
Antti Kokkonen 

2009 Työsuojelurahaston henkilökohtainen tunnustuspalkinto (6000 €) Sirpa Syväselle pitkäkestoisesta ja syvällisestä työelämän kehittämisestä, tutkimuksesta ja koulutuksesta 1991 – 2011 

2007 Tuottavuuden pyöreän pöydän kunniamaininta Laatu-verkostolle suomalaisen työelämän, erityisesti kuntien tuottavuuden ja työhyvinvoinnin pitkäjänteisestä ja syvällisestä kehittämisestä, Sirpa Syvänen tuloksellisuuden ja työhyvinvoinnin asiantuntija verkostossa. 

Luottamustoimet

Työsuojelurahaston tieteellisen asiantuntijaryhmän jäsen 2013 - 2016.

Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan Työhyvinvointiryhmän pj. 2015-2018, jäsen 2019 lukien. 

Tutkimustavoitteet

Kunnallisten, yksityisten, kolmannen sektorin ja seurakuntien ja kirkon alan organisaatioiden työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden yhteistoiminnallinen kehittäminen ja toiminnan analysointi sekä rakenneuudistuksien toteuttaminen eri menetelmin ja kehittämishankkeiden kautta.  

Tutkimuskohteet

Viimeaikaiset tutkimus- ja kehittämishankkeet

SoteDialogit muutoksessa - johtaminen, työhyvinvointi ja tuloksellisuus -kehittämishanke (2019-2021) on käynnistynyt 1.1.2019. 

Hanketta rahoittaa STM/ESR, päätoteuttajana toimii Tampereen yliopisto ja osatoteuttajina Itä-Suomen yliopisto, Lapin Ammattikorkeakoulu, Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Talentia ry. 

Hankkeen koordinaattorina ja tieteellisenä johtajana toimii HT Sirpa Syvänen.

Työn ilolla tuottavuutta ja kilpailukykyä. ESRn rahoittama kehittämishanke 2016-2018.

Lupa Dinnostua – uudet välineet tuovat kättä pidempää arjen kohtaamisiin. Työsuojelurahaston Dinnostutaan - tuotteistamishanke. Mikäli kiinnostuit, ota yhteyttä sirpa.syvanen(at)tuni.fi tai kati.tikkamaki(at)tuni.fi 

Tutkimusyksikkö

Työelämän tutkimuskeskus. https://research.uta.fi/wrc/

Tieteenalat

Hallintotieteet (julkisoikeus, julkishallinto, kunnallistalous)

Sosiaali-terveystaloustiede

Organisaatio-talousteoria

Työelämän tutkimus

Tutkimusrahoitus

SoteDialogit hanke 2019-2021. https://projects.tuni.fi/sotedialogit/

Tutkimusura

Tutkimuksen ja tutkimusavusteisen kehittämisen teoreettis-metodinen perusta

Syvänen Sirpa (2003): Työn paineet ja puuttumattomuuden kustannukset. Tutkimus sisäisen tehottomuuden lähteistä ja vaikutuksista. Kunnallistalouden väitöskirja.

Syvänen Sirpa (2010) Evil Eleven Syndrome. Dark Side of Workplaces. Pressures at Work and Costs of Non-interference. VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG. Saarbrücken. (väitlöskirja in English)

Organisaatio-talousteoria, x-tehokkuusteoria: työelämän laadun, tuloksellisuuden, johtamisen ja yhteistoiminnan sidos

Kommunikatiivinen/osallistava toimintatutkimus

Tutkimusavusteinen ja käsiteohajutuva muutoksen/kehittämisen ohjaus

Yhteistoiminnallinen ja dialoginen kehittämisote/-tapa

Dialoginen johtaminen. Avain tuloksellisuuteen, työelämän laatuun ja innovatiivisuuteen (2015). Kirjaa voi tilata Juvenes verkkokaupan kautta www.verkkokauppa.juvenes.fi 

Dialogisen johtamisen palapeli. Kehittämisen työkaluja esimiehille (2014), kirjaa voi tilata Työturvallisuuskeskuksesta.

Hyvinvointia vanhuksille ja työn iloa henkilöstölle. Ytyä Länteen hankkeen tulokset ja opetukset yhteistoiminnallisesta työyhteisöjen kehittämisestä (2011)

Hyvinvoinnin ja tuloksellisuuden tekijät. Yhteistoiminnallisen kehittämisen ideat ja aatteet (2008)

Työkonferenssi Suomessa. Vuoropuheluun perustuva työyhteisöjen kehittämismetodi (2004/2013)

Dialogue in Working Life Research and Development in Finland (2008)

Laatu-verkoston teoreettisen viitekehyksen kehityspolut (2007

Merkittävimmät julkaisut