Hyppää pääsisältöön

Oma esittely

Olen valtiotieteiden tohtori ja sosiologian dosentti (Helsingin yliopisto) ja toiminut tutkijana ja opettajana Helsingin yliopistossa vuoteen 2018 asti. Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskuksessa aloitin vuonna 2019 Työsuojelurahaston rahoittamalla tutkimusprojektilla "Monimuotoinen ansiotyö - käytännöt ja yhteiskunnallinen kehys" 2019-2021. Olen urani aikana tutkinut asiantuntijatyötä, työn organisointia, korkeakoulutettujen työmarkkinoita, teknologiaa työelämässä ja koulutuspolitiikkaa. Olen toiminut akateemisissa luottamustehtävissä: Työelämän tutkimusyhdistyksen puheenjohtajana 2015-2018 ja varapuheenjohtajana 2019-2020, vuotuisen Työelämän tutkimuspäivät - konferenssin luottamustehtävissä ja vuonna 2019 suunnitteluryhmän puheenjohtajana, kansainvälisten tutkimusryhmien luottamustehtävissä ja Nordic Journal of Working Life - lehden toimituskunnassa 2013-2017 ja Työelämän tutkimus - lehden toimituskunnassa. 

Olen julkaissut 32 vertaisarvioitua artikkelia, 10 monografiaa ja noin 30 julkaisua tieteellisissä ja asiantuntijajulkaisuissa. 

Kielitaito: englanti, ruotsi, espanja

Työtehtävät

Tutkimus ja opetus  

Tutkimusprojektit 

Poikkeustila ja resilienssi tapahtumatalouden organisaatioissa 2021-2022, projektin johtaja ja tutkija  

Työelämän tutkimuskeskus ja kumppanina Seinäjoen yliopistokeskus 

https://projects.tuni.fi/resilienssi-tapahtumataloudessa/ 

Rahoitus: Euroopan Sosiaalirahasto 

  

State of emergency and resilience in the cultural economy organizations 2021-2022, leader and researcher 

Work Research Centre WRC; partner University Consortium of Seinäjoki 

https://projects.tuni.fi/resilience-in-culturaleconomy/ 

Funding: European Social Fund 

  

Yliopiston muutos ja akateemisen työn tasa-arvot 2021-2022, projektin johtaja ja tutkija 

Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskus ja TASTI Tiedon, tieteen, teknologian ja innovaatioiden tutkimuskeskus ja Turun yliopiston kasvatustieteen laitos.  

https://www.tuni.fi/fi/tutkimus/yliopiston-muutos-ja-akateemisen-tyon-tasa-arvot 

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimusrahoitus 

Opetus: 

Teknologia ja työn muutos - luentokurssin vastuuopettaja 2020, 2021

Osaamisalueiden kuvaus

Asiantuntijuus: asiantuntijatyö, korkeakoulutettujen työmarkkinat, työn organisointi, teknologia työelämässä, koulutuspolitiikka, yliopisto-organisaatiot ja akateeminen työ, yksinyrittäjyys, epätyypillinen työ, rekrytointi 

Tutkimusmenetelmät: kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen, evaluaatiotutkimus esimerkiksi kehittämisprojekteissa kehittyvissä maissa

Koulutus: yliopiston perusopetus, tohtorikoulutus, kandidaatti- ja maisteriopinnäytteiden ohjaus ja tohtoriväitöskirjojen ohjaus, asiantuntijoiden koulutus

Tutkimusyksikkö

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Työelämän tutkimuskeskus

Tieteenalat

sosiologia

Tutkimusrahoitus

TSR, Valtioneuvoston selvitys ja tutkimusrahoitus, TEM, OKM, Korkeakoulujen arviointineuvosto, kunnat, Euroopan Unionin rakennerahastot

Tutkimusura

ks. Linkedin-osoite