Hyppää pääsisältöön

Yliopiston muutos ja akateemisen työn tasa-arvot

Tampereen yliopisto
Projektin kesto1.3.2021–31.12.2022
KärkialueYhteiskunta

Akateemisen työn muutosta tutkitaan tasa-arvon näkökulmasta seuraavilla ulottuvuuksilla: tausta kuten sukupuoli ja ikäkausi, asema suhteessa päätöksentekoon ja työyhteisöön ja tenure-track – järjestelmään ja työajan sidoksisuus.  Päätavoite on tutkia akateemisen työn muutosta ja hyvän työn tekemisen mahdollisuuksia yliopisto-organisaatiossa. Akateemisen työn ympäristönä on rakenteiltaan uudistunut yliopisto-organisaatio ja sen johtaminen sekä tutkimustyön rahoitusrakenteen kautta resursseja jakavat ja suuntaavat yhteiskunnalliset instituutiot ja toimijat. Tutkimuksen kohteena on kolme case-yliopistoa ja johdon sekä tutkijaopettajien kokemukset ja näkemykset.

Tutkimuksen osatoteuttajana on Turun yliopisto, kasvatustieteiden laitos, Elinikäisen oppimisen ja koulutuksen tutkimuskeskus CELE 

 

Tavoite ja tehtävät

1. Yliopisto-organisaation rakenteelliset kehykset tasa-arvoiselle akateemiselle työlle ja ihmisten johtamiselle. Yliopistojen hallintoa ja johtamisjärjestelmää on uudistettu viimeisen yliopistolain säätämisen jälkeen perusteellisesti ja samaan aikaan on toteutettu useita organisaatiomuutoksia. 
2. Akateemisen työn muodot, käytännöt, sisällöt ja muutos. Miten akateemisen työn muodot, käytännöt ja sisällöt ovat laadullisesti muuttuneet viimeisen viiden vuoden aikana case-yliopistoissa?
3. Muutokset akateemisella uralla etenemisen muodoissa. Minkälaisena akateemisella uralla eteneminen näyttäytyy tasa-arvon näkökulmasta. 

Tampereen yliopisto

Dosentti Arja Haapakorpi, yliopistotutkija (WRC)

Dosentti Ylijoki Oili-Helena, tutkimusjohtaja (TASTI)

Tohtori Leinonen Minna, tutkijatohtori (WRC)

Tohtori Auvinen Petra, tutkijatohtori (TASTI)


Turun yliopisto Kasvatustieteiden laitos, CELE


Professori Jauhiainen Arto, dosentti

Tohtori Jauhiainen Annukka Lehtori 

Dosentti Laiho Anne, yliopistonlehtori 

Maisteri Plamper Raakel, tutkija