Hyppää pääsisältöön
Tohtorin hattu

Tohtoriohjelmat

Haku tohtorikoulutukseen tapahtuu tohtoriohjelmien kautta. Ennen hakemista hakijan tulee keskustella tutkimusalan professorin tai dosentin kanssa mahdollisesta väitöskirjan aiheesta ja muista jatko-opintosuunnitelmista. Jokainen hakija tarvitsee tohtorin tutkinnon vastuuohjaajan, joka vastaa tutkinnon kokonaisuudesta ja sen lisäksi toisen ohjaajan tai seurantaryhmän. Tarkemmat tiedot hakemisesta löydät tohtoriohjelmien valintaperusteista. Voit olla myös yhteydessä tiedekuntien jatkokoulutuksesta vastaaviin henkilöihin.

Hakuohjeet lyhyesti

 1. Tutustu tohtoriohjelmasi valintaperusteisiin.
 2. Hahmottele tutkimussuunnitelmaasi (ml. suunnitelma aineistonhankinnasta, rahoituksesta ja aikataulusta) ennen kuin otat yhteyttä ohjaajaan, että hän pystyy saamaan riittävän tarkan käsityksen aiheestasi ennen ohjaajaksi suostumista.
 3. Kun sinulla on ohjaaja, tarkista tarkemmat  valintaperusteet sekä hakuohjeet ja valmistaudu hakemaan Opintopolussa.
Tampereen yliopiston logo keskustakampuksella

Tohtoriohjelmat ja hakuajat

Jatkuva haku

Jatkuvan haun ohjelmissa hakemuksia käsitellään kerran kuukaudessa heinäkuuta lukuun ottamatta. Keväällä 2023 hakemuksia on mahdollista jättää aikavälillä 2.1.–31.5. klo 15.00 Suomen aikaa. Tulokset julkaistaan kuukausittain viimeistään kuun viimeisenä arkipäivänä paitsi poikkeuksellisesti kesäkuussa 20.6.

Ihmiset ja teknologiat -tohtoriohjelmaan hakemuksia on mahdollista jättää kevään 2023 haussa aikavälillä 15.11.-28.4. klo 15.00 Suomen aikaa. Hakemuksia käsitellään kahdesti lukukauden aikana ja tulokset julkaistaan 28.2. ja 9.6.2023. Aikataulusta tarkemmin valintaperusteissa.

Hakuohjeet tohtoriohjelmiin

Haku kaksi kertaa vuodessa (huhtikuu, lokakuu)

Lokakuun hakuaika oli 3.–31.10.2022. Haku päättyi klo 15.00 Suomen aikaa.Tulokset julkaistiin viimeistään 16.12. 

Huhtikuun hakuaika on 3.–28.4.2023. Haku päättyy klo 15.00 Suomen aikaa. Tarkemmat tiedot hakusta julkaistaan keväällä 2023. 

Poikkeuksena teknis-taloudellinen tohtoriohjelma, jonka hakuaika syksyllä 2022 alkoi jo 1.8. ja päättyi 15.10. ja kevään hakuaika on 2.1.–14.4.2023.

Hakuohjeet tohtoriohjelmiin

Ennen yhteydenottoa vastuuohjaajaan pohdi etukäteen

 • Miksi haluat jatko-opiskelijaksi ja tohtorin tutkinnon?
 • Mikä on se sisällöllinen alue, jolla haluat luoda uutta tietoa?
 • Mitä oppimistarpeita sinulla on tuohon sisältöalueeseen liittyen?
 • Millaisia oppimistarpeita sinulla on tieteellisissä menetelmissä?
 • Millainen empiirinen ongelma tai kysymys on mielessäsi tutkimusaiheeksi, ja mihin tieteelliseen kenttään ko. ongelma sijoittuu?
 • Missä/mistä/miten olet ajatellut hankkia tutkimusaineistosi?
 • Etsi mahdollisia rahoituslähteitä ja suunnittele, miten rahoitat tutkimuksesi?
 • Millaisella aikataululla olet ajatellut tehdä väitöskirjatyötäsi, ts. minä vuonna arvioit väitteleväsi?
 • Miten paljon pystyt käyttämään aikaa opiskeluun ja väitöskirjatyöhön?
 • Miten työyhteisösi ja elämäntilanteesi tukee jatko-opiskelua?

Haku joka toinen vuosi

Haku IPPE-ohjelmaan oli syksyllä 2022 mahdollista aikavälillä 14.11.–15.12. klo 15.00 Suomen aikaa

Hakuohjeet IPPE-ohjelmaan

Vauva saa rokotuksen. Rokotetutkimus. Kuva: Jonne Renvall

Tohtoriopintojen rakenne ja kesto

Väitöskirjan lisäksi tutkintoon kuuluu 40 opintopistettä muita opintoja, jotka suunnitellaan tukemaan omaa tutkimustyötä. Muiden opintojen rakenteeseen pääset tutustumaan tohtoriohjelman opetussuunnitelmassa.

Tohtorin tutkinnon ohjeellinen suorittamisaika on päätoimisilla opiskelijoilla neljä vuotta. Sivutoimisilla opiskelijoilla suorittamisaika voi olla pidempi.

Väitöskirja

Tohtorin tutkinnon suorittamiseksi tohtorikoulutukseen otetun opiskelijan tulee laatia väitöskirja ja puolustaa sitä julkisesti. Väitöskirja on tohtorin tutkintoon kuuluva opinnäytetyö, jolla opiskelija osoittaa pystyvänsä luomaan tutkimusalalla uutta tieteellistä tietoa. Väitöskirjan tekeminen edellyttää opiskelijalta itsenäistä tieteellistä työskentelyä.

Tohtoriopintojen rahoittaminen

Tohtorikoulutuksen voi rahoittaa monella eri tavalla. Jatko-opiskeluoikeus ei kuitenkaan automaattisesti takaa rahoitusta. Vastuuohjaajan kanssa on hyvä käydä ennen opintojen aloittamista keskustelu jatko-opintojen rahoittamisesta. Jatko-opintojen rahoittamisvaihtoehtoja ovat ainakin:

Teollisuuden tohtorikoulu (DSII)

Teollisuuden tohtorikoulu (Doctoral School of Industry Innovations, DSII) on ainutlaatuinen tapa yhdistää väitöskirjatutkimus, yritysten liiketoimintahaasteiden ratkaiseminen, ammatillisten verkostojen luominen ja innovaatiotyöhön perehtyminen. Tampereen yliopisto palkkaa tohtorikoulutettavat neljäksi vuodeksi projektiin, jonka rahoitukseen yritys osallistuu.

Tutkijakoulu

Tutkijakoulu tukee kaikkien yliopistomme jatko-opiskelijoiden laaja-alaista osaamista, tutkijataitojen kehittymistä sekä kansainvälisyyttä ja yleistä hyvinvointia. Tutkijakoulun kursseilla ja muissa monitieteisissä tilaisuuksissa eri tieteidenalojen väitöskirjatutkijat tapaavat toisiaan.

Tutkijakoulu tarjoaa vuosittain noin 50 kurssia, joista väitöskirjatutkija voi valita jatko-opintoihinsa ja tutkimukseensa sopivia opintoja. Kursseja on suomen- ja englanninkielisinä sekä lähiopetuksena että verkossa. Koulutustarjonta kattaa monipuolisesti myös akateemisen ympäristön ulkopuolella tarvittavia tutkijan taitoja.

Kurssitoiminnan lisäksi tutkijakoulu järjestää avoimia tilaisuuksia, kuten väitöskirjatutkijoiden aamukahvit, kansainvälisen liikkuvuus- ja verkottumistapahtuma Mobility Cafén ja Orientaatiopäivät.