Hyppää pääsisältöön
Doctoral students banner

Tohtoriohjelmat

Tampereen yliopiston tohtorikoulutus perustuu uusimpaan tutkimustietoon ja vahvaan vuorovaikutukseen yhteiskunnan ja työelämän toimijoiden kanssa. Tiedekuntien tohtoriohjelmat toimivat monipuolisina tutkimus- ja opiskeluympäristöinä väitöstutkimusta tekeville. Jatko-opintoihin hakeminen kannattaa aloittaa tutustumalla huolellisesti tohtoriohjelmiin ja niiden edustamiin tieteenaloihin. Tarkemmat tiedot opiskelijavalinnasta löydät kunkin ohjelman valintaperusteista opintopolusta. Yleisohjeet ja hakuajat löydät helposti sivultamme Tohtoriohjelmiin hakeminen.
Presenting person

Kasvatustieteen ja kulttuurin tiedekunta

Doctoral students listening

Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta

Rakennetun ympäristön tiedekunta

Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Discussing students

Tohtoriopinnoista

Tohtoriopintojen rakenne ja kesto

Väitöskirjan lisäksi tutkintoon kuuluu 40 opintopistettä muita opintoja, jotka suunnitellaan tukemaan omaa tutkimustyötä. Muiden opintojen rakenteeseen pääset tutustumaan tohtoriohjelman opetussuunnitelmassa.

Tohtorintutkinnon ohjeellinen suorittamisaika on päätoimisilla opiskelijoilla neljä vuotta. Sivutoimisilla opiskelijoilla suorittamisaika voi olla pidempi.

Väitöskirja

Tohtorintutkinnon suorittamiseksi tohtorikoulutukseen valitun opiskelijan tulee laatia väitöskirja ja puolustaa sitä julkisesti. Väitöskirja on tohtorintutkintoon kuuluva opinnäytetyö, jolla opiskelija osoittaa pystyvänsä luomaan tutkimusalalla uutta tieteellistä tietoa. Väitöskirjan tekeminen edellyttää opiskelijalta itsenäistä tieteellistä työskentelyä.

Tohtoriopintojen rahoittaminen

Tohtorikoulutuksen voi rahoittaa monella eri tavalla, eikä jatko-opiskeluoikeus takaa rahoitusta. Vastuuohjaajan kanssa on hyvä käydä ennen opintojen aloittamista keskustelu jatko-opintojen rahoittamisesta. Jatko-opintojen rahoittamisvaihtoehtoja ovat ainakin:

Teollisuuden tohtorikoulu (DSII)

Teollisuuden tohtorikoulu (Doctoral School of Industry Innovations, DSII) on ainutlaatuinen tapa yhdistää väitöskirjatutkimus, yritysten liiketoimintahaasteiden ratkaiseminen, ammatillisten verkostojen luominen ja innovaatiotyöhön perehtyminen. Tampereen yliopisto palkkaa tohtorikoulutettavat neljäksi vuodeksi projektiin, jonka rahoitukseen yritys osallistuu.

Tutkijakoulu

Tutkijakoulu tukee kaikkien yliopistomme jatko-opiskelijoiden laaja-alaista osaamista, tutkijataitojen kehittymistä sekä kansainvälisyyttä ja yleistä hyvinvointia. Tutkijakoulun kursseilla ja muissa monitieteisissä tilaisuuksissa eri tieteidenalojen väitöskirjatutkijat tapaavat toisiaan.

Tutkijakoulu tarjoaa vuosittain noin 50 kurssia, joista väitöskirjatutkija voi valita jatko-opintoihinsa ja tutkimukseensa sopivia opintoja. Kursseja on suomen- ja englanninkielisinä sekä lähiopetuksena että verkossa. Koulutustarjonta kattaa monipuolisesti myös akateemisen ympäristön ulkopuolella tarvittavia tutkijan taitoja.

Kurssitoiminnan lisäksi tutkijakoulu järjestää koko korkeakouluyhteisön tutkijoille avoimia luentoja sekä tapahtumia, kuten väitöskirjatutkijoiden aamukahvit, kansainvälisen liikkuvuus- ja verkottumistapahtuma Mobility Cafén ja Orientaatiopäivät.

Tutustu Tampereen yliopiston tutkijakouluun

Tietoa hakemisesta

Tarkemmat tiedot valintaperusteista löydät kunkin tohtoriohjelman valintaperusteista opintopolusta ja yleisohjeet ja hakuajat löydät helposti sivultamme:

Tohtoriohjelmiin hakeminen