Hyppää pääsisältöön

Tietojohtaminen

Tietojohtamisen_ryhma

Tietojohtamisen tutkimusta ja opetusta on ollut Tampereella jo yli 20 vuotta. Vuonna 1999 ensimmäiset tietojohtamisen opiskelijat aloittivat opiskelun ja vuonna 2002 perustettiin tiedonhallinnan laitos, joka kokosi yhteen tietojohtamisen monipuolisen tutkimuksen ja opetuksen Tampereella ja loi näin perustan nykyiselle tietojohtamisen tutkimukselle, opetukselle ja yhteiskunnalliselle vaikuttavuudelle.

Tampereen yliopiston tietojohtamisen yksikössä työskentelee tällä hetkellä 6 professoria ja reilut 30 opetuksen ja tutkimuksen ammattilaista. Tietojohtaminen tarjoaa digitalisoituvassa yhteiskunnassa yhä ajankohtaisempana alana erinomaisen sillan esimerkiksi tietotekniikan, rakentamisen, signaalinkäsittelyn, liiketaloustieteen, hallintotieteen, yhteiskuntatieteiden ja terveystieteiden suuntaan. Yksiköllämme on meneillään useita yhteiskunnan ajankohtaisia haasteita ratkovia yhteishankkeita näiden tieteenalojen kanssa, ja tämä monitieteinen tutkimusasetelma tulee entisestään lisääntymään tulevaisuudessa.

Tietojohtamisessa tieteenalana tutkitaan ja kehitetään erilaisia työkaluja, prosesseja, tekniikoita ja käytäntöjä, joiden avulla tietoa voidaan kerätä, analysoida, jalostaa ja hyödyntää erilaisissa organisaatiossa ja niiden toiminnassa. Tietojohtaminen (engl. Information and Knowledge Management) on suomen kielellä hyvin toimiva sateenvarjotermi, joka pitää sisällään sekä tiedon johtamisen että tiedolla johtamisen. Tätä kokonaisvaltaista lähestymistapaa tarvitaan käytännön haasteiden ratkomisessa niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla.