Hyppää pääsisältöön

Tietojohtamisen DI-ohjelma

Tampereen yliopisto

Tietojohtajille on kysyntää nyt ja tulevaisuudessa

Tietojohtamisen tutkinnosta valmistuu monialaisia osaajia, jotka tuntevat liiketalouden työkalut sekä tietotekniikan mahdollisuudet ihmisten välisen yhteistyön tukemisessa, tiedonhallinnassa ja yritysten kehittämisessä. Tampereen yliopisto on Suomen johtava toimija tietojohtamisen alalla. Tietojohtamisen diplomi-insinööreiksi valmistuneiden palautteissa tutkinto-ohjelman laatu ja tyytyväisyys omiin opintoihin on arvioitu erinomaisiksi. Tietojohtajille riittää töitä – työllistyminen on 100%.

Koulutustyyppi

Maisteri

Tutkintonimike

Diplomi-insinööri

Suunniteltu kesto

2 vuotta

Koulutuksen laajuus

120 op

Kaupunki

Tampere

Tieto on valtaa, edelleen. Tietovirroilla ohjataan ja johdetaan materiaali- ja rahavirtoja niin yrityksissä kuin julkisissa organisaatioissa.

Miten yritykset käyttävät tekoälyn jalostamaa tietoa tai lohkoketjuteknologiaa parantaakseen toimintaansa? Miten voit johtaa ja kehittää tiimejä, kun työ muuttuu jatkuvasti? Tietojohtamisen diplomi-insinöörinä sinulla on avaimet ymmärtää näitä haasteita ja luoda ratkaisuja data-analytiikan, ihmisten johtamisen ja ohjelmistotekniikan avulla. Sinulla on mahdollisuus olla edelläkävijä ja mullistaa liiketoiminta ja/tai keksiä ratkaisuja tukemaan kestävää kehitystä.

Tietojohtamisen DI-tutkinnossa voit oman mielenkiinnon mukaan syventyä johonkin seuraavista:

  • Tietojärjestelmien johtaminen
  • Tiedon ja osaamisen johtaminen
  • Digitaalisen liiketoiminnan johtaminen
  • Liikenne, logistiikka ja informaatio

Tietohallinnon kehitys- ja johtotehtävät tai data-analyytikko ovat esimerkkejä teknisesti suuntautuneen tietojohtajan työkentästä. Organisaation kehittämiseen suuntautunut tietojohtamisen DI puolestaan voi kehittää yrityksen liiketoimintatiedon hallinnan tai tietotyön johtamisen käytäntöjä. Digitaalisen liiketoiminnan tehtävät painottavat uuden liiketoiminnan luomista digitaalisen arvonluonnin avulla. Liikenteen ja logistiikan valinneet työllistyvät esimerkiksi logistiikan kehitystehtäviin tai liikennesuunnittelun ammattilaisiksi.

Tietojohtamisen diplomi-insinööreiksi valmistuneiden kommentteja

"Yliopistoa ja koululla vallitsevaa yhteisöllisyyttä tulee ikävä!" "Koen, että olen löytänyt oman alani ja koulutukseni avulla pystyn siinä suoriutumaan - voiko parempaa yliopisto-opinnoilta toivoa?" "Kiitos tarjoamastanne koulutuksesta. Muistakaa pitää jatkossakin eteenpäin menevä opiskelijat huomioon ottava meininki."

Tutustu killan toimintaan

Tietojohtajakilta Man@ger on aktiivinen opiskelijajärjestösi, joka tarjoaa hauskuutta ja hyötyä monessa muodossa.

Olen Maxwell ja aloitin opinnot tietojohtamisen DI-vaiheessa vuonna 2022 syksyllä. Tietojohtamisen tutkinto-ohjelmaan hakeminen tapahtui osittain sattuman kautta. Vaikka olin jo aiemmissa rakennusinsinöörin opinnoissani kiinnostunut syventämään osaamistani yliopistotasolla, päätökseni hakea juuri tietojohtamiseen tein melko viime hetkellä. Tietojohtaminen tarjosi mielenkiintoisen mahdollisuuden yhdistää tietoteknistä osaamista ja liiketoiminnan näkökulmaa pohjatutkintooni. Opiskelu tietojohtamisen tutkinto-ohjelmassa on ollut innostavaa ja antoisaa. Oppimistapahtumat eivät rajoittuneet pelkästään luentosaleihin, vaan tarjosivat runsaasti tilaisuuksia vuorovaikutukseen eri aloilta tulleiden osaajien kanssa. Lisäksi erityisen innostavaa oli opetushenkilöstön vahva yritysmaailman verkosto, jonka kautta pystyimme kurssien aikana käsittelemään käytännön haasteita yrityksien kanssa tehdyissä yhteistyöprojekteissa. Viihdyn Tampereen yliopistossa erinomaisesti. Opiskelu on ollut mielekästä ja joustavaa. Opiskelijakollegat ja opetushenkilökunta ovat tarjonneet hyviä keskustelunaiheita niin luennoilla kuin niiden ulkopuolella. Arvostan erityisesti sitä, että tukea on aina saatavilla tarpeen mukaan. DI-vaiheen opinnot saattavat edetä nopeasti, mutta on hienoa huomata, että yliopistolla vallitsee kannustava ilmapiiri ja monipuolinen tapahtumatarjonta, josta varmasti jokainen opiskelija löytää itselleen uusia kokemuksia ja ystäviä.

Kiinnostuitko? Lue lisää ja hae opiskelemaan!

Tietojohtamisen maisterihakuun liittyy ennakkotehtävä, jonka löydät Opintopolusta hakuaikana.