Tietojohtamisen opetustilanne
Tutkinto-ohjelma

Tietojohtamisen DI-ohjelma

Tietojohtajille on kysyntää nyt ja tulevaisuudessa

Tietojohtamisen tutkinnosta valmistuu monialaisia osaajia, jotka tuntevat liiketalouden työkalut sekä tietotekniikan mahdollisuudet ihmisten välisen yhteistyön tukemisessa, tiedonhallinnassa ja yritysten kehittämisessä. Valmistuneet työllistyvät erinomaisesti, sillä työnsarkaa riittää.

Tieto on yritysten ja julkisten organisaatioiden keskeinen resurssi. Tietovirrat ohjaavat ja johtavat materiaali- ja rahavirtoja. Tietojohtajille on kysyntää nyt ja tulevaisuudessa. Sen takaavat digitalisaatio ja sen tuomat uudet mahdollisuudet, kuten Internet of Things ja data-analytiikka. Tietojohtamisen diplomi-insinöörien osaamista arvostetaan työmarkkinoilla - valmistuneet työllistyvät erinomaisesti.

Tietohallinnon kehitys- ja johtotehtävät tai data-analyytikko ovat esimerkkejä teknisesti suuntautuneen tietojohtajan työkentästä. Liikkeenjohdollisesti suuntautunut tietojohtamisen DI puolestaan voi kehittää vaikkapa yrityksen liiketoimintatiedon hallinnan tai tietotyön johtamisen käytäntöjä. Liikenteen ja logistiikan valinneet työllistyvät esimerkiksi logistiikan kehitystehtäviin tai liikennesuunnittelun ammattilaisiksi.

Tietojohtamisen DI-tutkinnossa voit oman mielenkiinnon mukaan syventyä johonkin seuraavista:

  • Tiedon ja osaamisen johtaminen
  • Tietojärjestelmien johtaminen
  • Liikenne, logistiikka ja informaatio

Lisäksi voit jatkaa joko informaatioanalytiikkaan tai tuote-ja prosessitiedon hallintaan tai vaihtoehtoisesti laajentaa osaamistasi jollain muulla teknisellä kokonaisuudella. Mahdolliset täydentävät opinnot saa sijoittaa tutkintoon, täydentävät opinnot riippuvat pohjatutkinnosta ja sisältävät tyypillisesti matematiikkaa, tietotekniikkaa ja tietojohtamisen peruskursseja.

Opiskelijan kokemuksia

Olen Joonas, tietojohtamisen vuonna 2018 aloittanut DI-vaiheen opiskelija. Suoritin aiemmin kauppatieteiden kandidaatintutkinnon Skotlannissa, minkä jälkeen tieni palasi takaisin Suomeen. Tietojohtamiseen hain, koska halusin konkreettista, tietoteknistä osaamista ja syventävää liiketoimintaoppia tukemaan aiemman tutkintoni sisältöä.

Hakiessani tietojohtamisen DI-vaiheeseen huomasin, että pelkoni epäsopivasta pohjatutkinnosta oli turha: aloittajilla on hyvinkin erilaisia pohjatutkintoja, minkä lisäksi itse hakemisprosessista oli tehty selkeä ja hakijaystävällinen. Tekniselle alalle siirtymisen helppous oli myös yllättävää, sillä tarvittavat taustaopinnot on saanut hyvin sovitettua opintoihin. Tietotekniseen osaamiseen panostaminen taas on antanut paljon konkreettista hyötyä työelämää ajatellen, minkä vuoksi olen ollut kiitollinen pääsystäni tietojohtamisen tutkinto-ohjelmaan.

Yksi suurimmista tietojohtamisen valteista on mielestäni sen ajankohtaisuus. Jo opintojen alussa opiskelijat pääsevät mukaan yritysmaailmaan, kun osalla kursseista tarjotaan harjoitustyöt yhteistyöyritysten oikeiden ongelmien kautta. Teoriaa ja osaamista pääsee soveltamaan näin ollen jo opiskeluvaiheessa, mikä osaltaan tukee tulevaa työelämään siirtymistä. Suhteet yritysmaailmaan takaavat myös sen, että tutkinto pysyy ajankohtaisena myös tulevaisuudessa, mukaillen yritysmaailman tarpeita ja toiveita.

Yleisestikin opintojen aloittaminen Tampereen yliopistolla on ollut varsin helppoa. Opintojen kanssa on saanut alusta alkaen apua, eikä valintojen kanssa ole tarvinnut jäädä yksin. Aktiivisille opiskelijoille riittää myös paljon tapahtumia, joiden kautta opiskelijaelämään pääsee mukaan nopeasti ja kivuttomasti uutenakin ihmisenä. Suosittelen siis lämpimästi tietojohtamiselle hakemista, se antaa opiskelijalleen paljon!