Henkilöprofiili

Marko Seppänen

professori, koulutusvaradekaani (Johtamisen ja talouden tdk)
Johtamisen ja talouden tiedekunta
| Sub unit: Tietojohtaminen

Oma esittely

Teollisuustalouden professori; kiinnostunut mm. seuraavista tutkimusteemoista:

- digitaaliset alustat ja uudenlainen arvonluonti
- ekosysteemien rakentaminen, versinkin bio- ja kiertotaloudessa
- teknologiajohtaminen ja innovaatiot
- uuden liiketoiminnan kehittäminen ja transformaatiot

Vastaanottoajat

By appointment - please send an e-mail.