Hyppää pääsisältöön

Smart100Business

Tampereen yliopisto
1.4.2019–28.2.2021
KärkialueYhteiskunta, Tekniikka

Smart100Business -hanke vahvistaa maakunnan älykästä erikoistumista erityisesti Siniseen kasvuun liittyvää osaamista parantamalla. Sinisellä kasvulla tarkoitetaan hankkeessa meriklusterin ja meriteollisuuden kehittämistä makro- ja mikrotasoilla. Hankkeen makro-osiossa kehitetään menetelmiä tunnistaa ja analysoida määrällisesti älykkään erikoistumisen mahdollisuuksia ja haasteita Satakunnan aluetaloudelle huomioiden kansalliset ja Euroopan unionin aluekehittämistavoitteet. Mikro-osiossa keskeisenä päämääränä on edesauttaa Satakuntalaisen meriteollisuuden verkostojen kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla. Tampereen yliopiston Porin yksikkö on Smart100Business-hankkeessa osatoteuttajana. Päätoteuttaja on Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö.

Euroopan sosiaalirahasto - vipuvoimaa EU:sta.Satakuntaliiton logoTurun yliopisto

Tausta

Meriteollisuuteen kuuluvat yritysverkostot toimittavat ratkaisuja globaalisti kaikkiin laivatyyppeihin ja merellisiin rakenteisiin. Näillä yritysverkostoilla on kriittinen rooli Suomen meriteollisuuden kilpailukyvyn kannalta, mikä synnyttää tarpeen yritysten osaamisen ja kyvykkyyksien jatkuvalle kehittämiselle. Laivanrakennusprojektit koostuvat nykyään laajoista ja monimutkaisista osakokonaisuuksista ja niiden tehokas yhteensovittaminen kustannusten ja aikataulujen näkökulmista vaativat yrityksiltä monipuolisesti kyvykkyyksiä ja niiden kehittämistä. Esimerkiksi projektiympäristössä tapahtuvat jatkuvat muutoksen edellyttävät koko yritysverkostolta nopeaa reagointikykyä.

Tavoite ja tehtävät

Tampereen yliopiston Porin yksikkö vastaa hankkeen mikro-osiossa yritysten kyvykkyyksien kehittämisestä projektiliiketoiminnan kontekstissa. Hankkeessa tavoitteena on parantaa yritysten kyvykkyyttä kontrolloida ja ohjata projektin toteutukseen kuuluvia osakokonaisuuksia ja kehittää yritysverkoston jäsenten kyvykkyyttä toimia osana kompleksista projektia, jossa lisääntyneet vaatimukset (esim. toimituslaajuuksien kasvaminen ja monimutkaistuminen) luovat omat haasteensa. Hankkeessa tarkastellaan teoreettisesti niitä kyvykkyysvaatimuksia, jotka korostuvat projektiliiketoiminnan ympäristössä. Hankkeen case-tapauksissa kartoitetaan kyvykkyyksien nykytilaa ja pyritään tunnistamaan kehittämistarpeita, joita verkostoihin perustuva projektinhallinta vaatii. Hankkeen tuloksena saadaan uutta tietoa projektien toteutukseen liittyvistä yritysten kyvykkyyksistä, niiden kehittämistarpeista ja –menetelmistä. Tätä uutta tietämystä hyödynnetään hankkeessa suunnittelemalla ja edistämällä yritysten valmiuksia toimia monimutkaisissa projektiverkostoissa.

Rahoituslähde

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Koordinoiva organisaatio

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö (päätoteuttaja)

Projektiin kuuluvat henkilöt