Hyppää pääsisältöön

MicroBlock – Advancing the exchange of micro-credentials in EBSI

Euroopan unionin rahoittama
Tampereen yliopisto
Projektin kesto1.8.2021–31.12.2023
KärkialueTekniikka

MicroBlock on kaksivuotinen (2021–2023) lohkoketjuteknologian tutkimusprojekti, jossa Tampereen yliopisto ja Suomi liitetään osaksi eurooppalaista EBSI-lohkoketjuinfrastruktuuria. Käytännön toimina projektissa perustetaan Suomeen erityyppisiä lohkoketjusovelluksia tukeva EBSI-palvelin syksyllä 2021, ja pilotoidaan sen käyttöä eurooppalaisen mikrokredentiaalien (lyhytkestoisista oppimiskokemuksista jaettavien todisteiden) hallinnassa sekä loppukäyttäjän että organisaation näkökulmista. Projektin tavoitteena on myös edistää tutkimusperusteisesti lohkoketjusovellusten käyttöönottoa Tampereen yliopistossa, eurooppalaisessa ECIU-yliopistoverkostossa ja laajemminkin.

Projektia johtavat professorit Henri Pirkkalainen ja Samuli Pekkola Johtamisen ja talouden tiedekunnasta, sekä professori Kari Systä Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnasta. Digitalisaatiokehityksen ja ECIU-yhteistyön osalta projektia tukevat digitalisaatiojohtaja Juha Eskelinen ja projektipäällikkö Juhani Linna.

Projektia rahoittaa EU:n Innovoinnin ja verkkojen toimeenpanovirasto (INEA), ja sitä tukevat Valtiovarainministeriö, Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Tieteen tietotekniikan keskus CSC.

Rahoituslähde

Innovation and Networks Executive Agency (INEA). Rahoittaja ei ole vastuussa projektisivun sisältämästä informaatiosta.