Hyppää pääsisältöön

Terveystieteet

SijaintiKäyntiosoite: Arvo Ylpön katu 34 , 33520 Tampere
Postiosoite: Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, 33014 Tampereen yliopisto

Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan (SOC) terveystieteiden yksikkö on monitieteinen terveyden koulutus- ja tutkimusyksikkö, joka muodostuu kahdestatoista oppialasta:  biostatistiikka, epidemiologia, gerontologia, globaali terveys, hoitotiede, kansanterveystiede, lääketieteen filosofia ja etiikka, sosiaalipsykiatria, sosiaali- ja terveyspolitiikka, terveyden sosiologia, terveystaloustiede ja työterveys.

Terveystieteissä tutkimme terveyteen vaikuttavia tekijöitä, terveyden edistämisen ja tautien ehkäisyn keinoja ja vaikuttavuutta, terveydenhuollon ja terveyspolitiikan eri alueita sekä hoitamisen, terveyden ja ihmisen hyvän olon perusteita. Tutkimuskohteet ovat yhteiskunnan kannalta keskeisiä ja ne sijoittuvat Tampereen yliopiston kahden tärkeimmän osaamisalueen, yhteiskunnan ja terveyden tutkimuksen, kohtaamispaikkaan. Yksikön laajimpia, oppialojen rajat ylittäviä tutkimusalueita ovat lasten, nuorten ja perheiden terveys ja terveyden edistäminen, vanheneminen ja ikääntyvä väestö sekä terveys- ja sosiaalipalvelujärjestelmä. Yksikössä toimii gerontologian tutkimuskeskus GEREC sekä eturauhassyövän tutkimuskeskus (PCRC) ja Suomen Akatemian Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikkö (CoE AgeCare). Yksikkömme tutkimusprojektit sijoittuvat myös Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskukseen (PERLA). Parhaimmillaan tutkimuksella on kiinteä yhteys sosiaali- ja terveydenhuollon ja terveyden edistämisen käytäntöihin. 

Koulutamme terveystieteiden kandidaatteja ja maistereita kansanterveystieteen ja hoitotieteen pääaineissa. Lisäksi yksikön opettajat osallistuvat lääketieteen lisensiaatin tutkinnon opetukseen. Annamme laajasti tieteellistä ja ammatillista jatko- ja täydennyskoulutusta.  Tohtorikoulutuksestamme valmistuu noin puolet tiedekuntamme tohtoritutkinnoista. Terveystieteistä valmistuneet sijoittuvat monenlaisiin terveydenhuollon tutkimus-, kehittämis-, johtamis- ja hallinto- sekä koulutustehtäviin.

Antamamme opetus ja tutkimus on leimallisesti kansainvälistä ja monitieteistä. Terveystieteissä on sekä kansainvälinen maisteriohjelma (Public and Global Health, PGH) että kansainvälinen tohtorinkoulutusohjelma (International Doctoral Programme in Epidemiology and Public Health, IPPE). Useat tutkimushankkeet toteutetaan yhteistyössä eri maiden tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa.