Hyppää pääsisältöön

Oma esittely

Olen Gerontologian professori ja koulutukseltani terveystieteiden tohtori. Olen myös gerontologian ja kansanterveyden (Jyväskylän yliopisto) sekä gerontologisen hoitotieteen (Åbo Akademi) dosentti. 

Minua kiinnostavat laaja-alaisesti ikääntymiseen liittyvät teemat ja ilmiöt. Tutkimukseni ovat keskittyneet erityisesti ikääntyneiden terveyden sekä fyysisen ja kognitiivisen toimintakyvyn tarkasteluun. Erityisen kiinnostavaa on tutkia, mitkä tekijät koko elämänkulun näkökulmasta ennustavat tervettä ja toimintakykyistä vanhuutta. Viime vuosina pääpaino tutkimuksissani on ollut myös aivoterveyden edistäminen ja muistisairauksien ehkäisy sekä se, millaista on elää muistisairauden kanssa.

Olen toiminut useissa gerontologian alan tutkimus-, kehittämis- ja opetustehtävissä ja uskon, että laaja-alainen ja monitieteiden yhteistyö auttaa parhaiten ymmärtämään ikääntymiseen liittyviä ilmiöitä ja ratkaisemaan ikääntyvän yhteiskunnan haasteita. Yhteiskunnallisista tehtävistä tärkeimmät ovat Muistiliiton puheenjohtajuus sekä Gerontologia -lehden päätoimittajan tehtävä.

Työtehtävät

Gerontologian alan tutkimus, opetus ja yhteiskunnallinen vaikuttamistyö.

Osaamisalueiden kuvaus

Ikääntyminen, gerontologia, ikääntyneiden terveyden ja toimintakyvyn edistäminen, muistisairaudet, aivoterveyden edistäminen, elämänkulun epidemiologia

Luottamustoimet

Muistiliiton puheenjohtaja

Gerontologia -lehden päätoimittaja

Tutkimustavoitteet

Ikääntyvien monialainen terveyden ja toimintakyvyn ylläpito, aivoterveyden edistäminen, ikä- ja muistiystävällisen yhteiskunnan rakentaminen

Tutkimuskohteet

Ikääntyneiden terveys ja toimintakyky, aivoterveys, muistisairaudet

Meneillään olevat projektit:

https://www.tuni.fi/fi/tutkimus/elamaa-muistisairauden-kanssa-sosiaalis-relationaalinen-nakokulma-kestavaan-hoivaan-soremo

www.muistisairaatyhteiskunnassa.fi

https://projects.tuni.fi/kuuleminua/

https://www.tuni.fi/fi/tutkimus/muistisairaus-ja-elamanlaatu-sairastuneen-ihmisen-ja-puolison-nakokulmat

Tutkimusyksikkö

Gerontologian tutkimuskeskus (GEREC)

Tutkimusrahoitus

Suomen Akatemia, Suomen Kulttuurirahasto

Uusimmat julkaisut