Hyppää pääsisältöön

Gerontologia

SijaintiArvo Ylpön katu 34, 33520 Tampere

Gerontologia on monitieteinen tutkimusala, joka tutkii ikääntymistä monista näkökulmista. Tutkimuksen ja opetuksen tavoitteena on tuottaa tietoa, joka edistää ikääntyvien terveyttä, toimintakykyä ja aktiivista kansalaisuutta.

Suomi ikääntyy nopeasti. Ikärakenteen muutos on yksi yhteiskuntamme tärkeimmistä kysymyksistä, sillä väestön vanhenemisen vaikutukset ulottuvat kaikille sektoreille.

Ikääntymistä koskevaa tutkimustietoa ja tiedon hyödyntämistä käytäntöihin, suunnitteluun ja päätöksiin tarvitaan lukuisilla aloilla. Tarvitsemme tulevaisuudessa osaajia, jotka ottavat ihmisten ja yhteisöjen ikääntymisen huomioon esimerkiksi palvelumuotoilussa, asumisen suunnittelussa, työvoimapolitiikassa, terveydenhoidon järjestämisessä, kaupunkien infrastruktuureissa sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden arjen toiminnassa.

Gerontologian opinnot antavat hyvät lähtökohdat asiantuntijuuden kehittämiseen niin työelämää kuin jatko-opintojakin ajatellen.

Tutustu Tampereen yliopiston gerontologian opetukseen sekä tekemäämme tutkimukseen Gerontologian tutkimuskeskuksessa (GEREC) ja Suomen Akatemian rahoittamassa Ikääntymisen ja hyvinvoinnin huippuyksikössä (CoEAgeCare).

Seniori ripustaa pyykkejä