aikataulun_hallinta
Tieteenala

Hoitotiede

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Yhteiskuntatieteiden tiedekunta | Organisation sub unit: Terveystieteet
Opiskelijoita kirjastossa

Hoitotiede oppialana

Hoitotiede on terveystieteisiin kuuluva tieteenala, jossa tutkitaan yksilöiden ja perheiden terveyttä, hyvinvointia ja hoitamista erilaisissa ympäristöissä. Hoitamista tarkastellaan monipuolisesti yksilöiden ja perheiden itsehoidon, ammatillisen hoitotyön, koulutuksen ja johtamisen näkökulmista. Tutkimusmenetelmällinen monipuolisuus on Tampereen yliopiston hoitotieteellisen tutkimuksen vahvuus ja menestystekijä. Tutkimusaiheita ovat esimerkiksi perheiden osallisuus ja ohjaus, suru, toivo, perheväkivalta, mielenterveyden kysymykset, erilaiset sairaudet perheessä, työhyvinvointi, hoitoprosessit, palvelujärjestelmän toimivuus sekä osaamisalueiden kansainvälinen vertailu. Näistä tehdään sekä perus- että soveltavaa tutkimusta.

Perustutkimuksen tarkoituksena on perhehoitotieteellisen teorian ja tutkimusmenetelmien kehittäminen. Perhehoitotieteellisen teorian kehittämisessä painotuksina ovat erilaisten perheiden todellisuudet sekä perheiden elämään ja kehityskaareen kuuluvat ilmiöt. Teorioiden kehittäminen luo perustan interventioiden kehittämiselle. Soveltava tutkimus keskittyy erilaisten interventioiden kehittämiseen ja niiden vaikuttavuuden arviointiin. Soveltava tutkimus kohdentuu myös terveydenhuollon ja koulutuksen organisaatioiden kehittämiseen perhekeskeiseksi ja tätä tukeviin toimintoihin.

Hoitotiede on osa Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan (linkki) terveystieteiden yksikköä (linkki), joka on monitieteinen terveyden koulutus- ja tutkimusyksikkö. Hoitotieteellinen tutkimus ja opetus tukee yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tavoitteita, kuten pyrkimystä tunnistaa, ymmärtää ja ratkaista hyvinvointihaasteita ja niihin liittyviä kysymyksiä. Tiedekunnan tutkimuslinjausten tavoin myös hoitotieteessä yhdistetään vahva tieteenalaosaaminen ja uusille kysymyksille avoin monialainen tutkimus sekä opetus.

Hoitotieteessä annetaan opetusta terveystieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnoissa sekä terveystieteiden tohtoriohjelmassa. Maisteriopinnoissa osaamista on mahdollista syventää opettamisen tai johtamisen opintosuunnissa.

Voit seurata hoitotieteen ajankohtaisia asioita myös Facebookissa.