omena tiedon symbolina
Tutkinto-ohjelma

Kansanterveystiede, Terveystieteiden koulutus

omena tiedon symbolina

Monta näkökulmaa terveyteen

Valmistu kansanterveyden asiantuntijaksi ja vaikuttajaksi!

Oletko kiinnostunut väestön terveyteen ja terveyseroihin liittyvistä kysymyksistä? Haluatko opiskella koulutusalalla, jossa tarkastellaan ajankohtaisia terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksiä monitieteisesti ja laaja-alaisesti? Kiinnostaako opiskelu koulutusohjelmassa, jossa olet aktiivinen ja tasa-arvoinen toimija ja pääset tutustumaan tutkimusmaailmaan jo opintojen alkuvaiheessa? 

Kansanterveystieteen opinnoissa terveysalan asiantuntijuutesi kehittyy monitieteisillä ja laaja-alaisilla sisältöopinnoilla, kuten terveys ja hyvinvointi eri ikäkausina, terveyden edistäminen sekä terveyspolitiikka. Opiskelussa kartutat työelämätaitoja, kuten viestintävalmiuksia, tiedonhankinta- ja ongelmanratkaisutaitoja sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja kokonaisuuksien hallintaan. Opiskeluympäristö on kansainvälinen ja ryhmätyöskentelypainotteinen. Opintoihin kuuluvassa harjoittelussa sovellat oppimaasi käytännön työelämään. Opintojen aikana on mahdollista suorittaa myös terveystiedon aineenhallinnan opintokokonaisuus.

Opinnot suoritettuasi sinulla on monipuoliset valmiudet työskennellä suunnittelu-, kehittämis-, tutkimus- ja johtamistehtävissä julkisissa ja yksityisissä organisaatioissa tai järjestökentällä terveysalan asiantuntijana ja vaikuttajana. Oman tutkinto-ohjelman opintojen lisäksi voit hyödyntää laajasti koko Tampereen korkeakouluyhteisön opetustarjontaa opinnoissasi.

Tartu tilaisuuteen!