Hyppää pääsisältöön

Biostatistiikka

Biostatistiikka on tieteenala, jonka menetelmiä hyödynnetään laajasti terveys-, lääke- ja biotieteissä. Biostatistiikan menetelmiä tarvitaan useilla tutkimuksen eri osa-alueilla kuten tutkimuksen  suunnittelussa ja tutkimusasetelman valinnassa, aineiston käsittelyssä ja analysoinnissa, sekä datan esittämisessä ja tulkinnassa. Keskeistä biostatistiikan osaamista on kyetä arvioimaan tulosten luotettavuutta tarkkuuden ja harhan näkökulmista. Modernin biostatistiikan avulla voidaan analysoida valtavan monenlaisia datatyyppejä lähtien perinteisistä kyselyaineistoista ja rekistereistä aina käyräparviin tai 3D-kuviin saakka. Siksi biostatistiikalla on yhtymäkohtia moniin nykyaikaisiin datatieteisiin. 

Ryhmän jäsenet toimivat aktiivisesti eri alojen tutkimusryhmien osana. Biostatistiikan tieteenalan tutkimuksemme kohdistuu esimerkiksi massadatan problematiikkaan, epätavanomaisiin aineiston syntytapoihin ja niihin liittyviin erityiskysymyksiin. 

Biostatistiikan ryhmä toimii Kaupin kampuksella ja on osa Terveystieteiden yksikköä Yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa.

 

Arvo-rakennuksen sisäänkäynti