Hyppää pääsisältöön

Lääketieteen filosofia ja etiikka

Lääketiede käytäntönä on lähtökohtaisesti moraalista toimintaa, ja eettiset kysymykset ovat siksi sen ytimessä. Tieteellinen tutkimus lääketieteessä palvelee tätä perustoimintaa ja saa käyttövoimansa samasta moraalisesta ytimestä. Lääketieteen filosofiassa ei kuitenkaan ole kysymys pelkästään etiikasta. Onkin sanottu, että lääketieteen filosofia ”kysyy kysymyksiä niistä kysymyksistä, joita lääketiede kysyy”. Jo kysymys lääketieteen luonteesta on filosofinen: onko lääketiede ylipäätään tiede, ja mitä se sitten on, jos se ei ole tiede? Mitä tarkoitamme terveydellä ja sairaudella? Milloin tieto on riittävän varmalla pohjalla? Mitä on tieteellinen näyttö ja miten sitä saadaan?

Oppialan opetusta on tarjolla useissa koulutusohjelmissa osana eri opintojaksoja. Valinnainen lääketieteen filosofian kurssi (3 op) järjestetään kerran vuodessa.

Tutkimus lääketieteen filosofiassa ja etiikassa voi olla teoreettista tai empiiristä. Syventäviä opintoja on tarjolla mm. seuraavista aihepiireistä: plasebovaikutus, näyttöön perustuva lääketiede, näytön käsite, potilas-lääkäri-suhde ja sen vaikutus, potilaan autonomia, ns. vaihtoehtohoidot,  henkilökohtainen lääketiede/täsmälääketiede, tekoäly ja lääkärintyö. Myös opiskelijan omista aiheista voidaan keskustella.

Oppialan määräaikaisena professorina toimii LT, PhD Pekka Louhiala.