Tieteenala

Sosiaalipsykiatria

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Yhteiskuntatieteiden tiedekunta | Organisation sub unit: Terveystieteet

Sosiaalipsykiatria sijoittuu tieteiden kentässä lääketieteen ja sosiaalitieteiden välimaastoon, hyödyntäen monitieteistä näkökulmaa mielenterveyskysymysten alueella.  
 
Sosiaalipsykiatria tutkii mielenterveyden ja sen häiriöiden väestöllisiä, sosiaalisia ja kulttuurisia ulottuvuuksia. Ryhmämme keskeisiä tutkimuskohteita ovat: 

  • Mielenterveyden häiriöiden epidemiologia
  • Mielenterveyden yhteiskunnalliset ulottuvuudet, kuten työkykyyn ja syrjäytymiseen liittyvät tekijät
  • Psykiatrinen palvelujärjestelmätutkimus 
  • Sosioekonomisten tekijöiden vaikutus mielenterveyteen, palveluiden saantiin ja siihen liittyen kuolleisuuteen 
  • Mielenterveyteen ja sen häiriöihin liittyvät sosiaaliset ja kulttuuriset merkitykset

Sosiaalipsykiatrian tieteenalaryhmä

Sosiaalipsykiatrian tieteenalaryhmä on lajissaan ainoa alan akateemista tutkimusta ja opetusta tuottava yksikkö Suomessa. Ryhmä osallistuu mielenterveyteen liittyvään yhteiskunnalliseen keskusteluun ja kehittämistyöhön asiantuntijana kannanottojen, erilaisten työryhmien ja sidosryhmätyön kautta.