Hyppää pääsisältöön
Information and Knowledge management group

Tietojohtamisen tutkimusryhmä NOVI

Keskeiset tehtävät ja tavoite

”Miten tiedolla luodaan arvoa?”

Tietojohtaminen keskittyy tietoperusteiseen arvonluontiin digitalisoituvassa ympäristössä ja tuottaa ymmärrystä ja osaamista tiedolla ohjautuvuuden ja vaikuttavuuden monihaasteisiin kysymyksiin.

Tietojohtamisen keskiössä on tietoperustainen arvonluonti yhdistäen erilaisia menetelmiä ja näkökulmia niin johtamisen, liiketoiminnan kuin tietotekniikan tieteenaloilta. Tutkimme ja kehitämme työkaluja ja toimintatapoja tiedolla johtamiseen ja tiedon hyödyntämiseen niin yksilön ja organisaation näkökulmasta kuin yhteiskunnallisellakin tasolla.

 

Kuva tietojohtamisen tutkimusalueista

Toiminnan vaikuttavuus

Tietojohtamisen tutkimus on kansainvälisesti tunnustettua tietojärjestelmätieteen (IS) ja tietämyksen hallinnan (KM) alueilla ja tutkimusryhmämme toimii aktiivisesti osana kansainvälistä tiedeyhteisöä.  Tutkimuksemme on käytännön kannalta merkityksellistä ja tuotamme monipuolisesti tutkittua tietoa, ratkaisuja ja osaamista yhteiskunnan eri toimijoiden päätöksenteon tueksi.

Tietojohtamisen koulutusohjelmasta valmistuu diplomi-insinöörejä, tekniikan ja filosofian tohtoreita, kaiken kaikkiaan monialaisia osaajia, jotka tuntevat liiketalouden työkalut sekä tietotekniikan mahdollisuudet ihmisten välisen yhteistyön tukemisessa, tiedonhallinnassa ja organisaatioiden kehittämisessä. Kouluttamamme tietojohtamisen ammattilaiset osaavat jalostaa datasta tietämystä, soveltaa uusinta tieto- ja viestintäteknologiaa ja painivat organisaatioiden arjessa yhteiskunnan viimeisimpien trendien, kuten digitalisaation, parissa ja tuottavat ratkaisuja liiketoiminnan ja yhteiskunnan ongelmiin.

Tutkimusryhmässä on professoreita, tutkijatohtoreita, tutkijoita, yliopisto-opettajia, tohtorikoulutettavia ja tutkimusapulaisia.