Hyppää pääsisältöön

TAMKiin voi hakea myös syksyllä – syksyn yhteishaussa 26 hakukohdetta

Julkaistu 20.6.2019
Tampereen ammattikorkeakoulu
Tampereen ammattikorkeakoulussa on korkeakoulujen syksyn yhteishaussa tarjolla 26 hakukohdetta. Hakuaika on 4.-18. syyskuuta, opinnot alkavat tammikuussa 2020.

Päiväopiskelijoita TAMKiin otetaan biotuotetekniikan ja sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörin, rakennusmestarin sekä sairaanhoitajan AMK-tutkintoihin. Monimuotototeutuksena on tarjolla konetekniikan ja sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörin sekä rakennusmestarin AMK-tutkinnot. Muita haussa olevia monimuotototeutuksia ovat sairaanhoitajan ja sosionomin tutkinto-ohjelmat.

AMK-tutkinto, päivätoteutus

Insinööri: biotuotetekniikka, sähkö- ja automaatiotekniikka
Rakennusmestari
Sairaanhoitaja

AMK-tutkinto, monimuotototeutus

Insinööri: konetekniikka, sähkö- ja automaatiotekniikka
Rakennusmestari
Sairaanhoitaja
Sosionomi

Sosiaali- ja terveysalan opistotutkinto AMK-tutkinnoksi, muuntokoulutus

Sosiaali- ja terveysalan muuntokoulutus on tarkoitettu opistoasteen sosiaali- tai terveysalan tutkinnon suorittaneille, jotka voivat nyt täydentää tutkintonsa AMK-tutkinnoksi. Muunto-opinnot voi suorittaa yhden vuoden aikana. Tutkintonimikkeet ovat bioanalyytikon, fysioterapeutin, kätilön, röntgenhoitajan, sairaanhoitajan, sosionomin tai terveydenhoitajan AMK-tutkinto.

Ylemmissä AMK-tutkinnoissa kuusi tutkinto-ohjelmaa

Ylempi AMK-koulutus tuottaa työelämän muutoksiin uutta ja vaativaa asiantuntijaosaamista. Koulutuksessa keskitytään työelämässä hankitun kokemuksen pohjalta erityisesti oman asiantuntijuuden syventämiseen tavoitteena vahva käytännön kehittämisosaaminen. 

Ylempään AMK-tutkintoon tarjolla olevia tutkinto-ohjelmia on kuusi, joista yksi on uusi.

Dataosaamisen ja tekoälyn ylempi tutkinto-ohjelma tarjoaa valmiuksia toimia asiantuntija- ja kehittämistehtävissä, joissa tarvitaan dataa ja hyödynnetään tekoälyä. Tulevaisuudessa datan merkitys lisääntyy ja tekoälyä voidaan hyödyntää monipuolisesti. Koulutuksen aikana opitaan tunnistamaan erilaisia datatarpeita ja datan hyödyntämismahdollisuuksia.  Koulutus on monialainen, eikä edellytä aiempaa ICT-alan osaamista.

Uudistettu terveyden edistämisen ylempi tutkinto-ohjelma sisältää kokonaisuuden, jossa pureudutaan geenitiedon ja ns. big datan käyttöön terveyden edistämisen suunnittelussa. Muita haussa olevia ylempiä tutkinto-ohjelmia ovat hyvinvointiteknologian, musiikkipedagogiikan, talotekniikan ja yrittäjyyden ohjelmat.

Ylempiin AMK-tutkintoon hakevilla tulee olla taustalla korkeakoulututkinto sekä vähintään 3 vuotta tutkintoon valmistumisen jälkeen kertynyttä työkokemusta. Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen hakuprosessiin kuuluu pakollisena ennakkotehtävä, jonka ohjeet on julkaistu nettisivuilla elokuussa. Poikkeuksena on musiikin tutkinto-ohjelma, johon kuuluu etukäteisaineisto.

Ylemmät AMK-tutkinnot

Insinööri: dataosaaminen ja tekoäly, hyvinvointiteknologia, talotekniikka
Musiikkipedagogi
Sosiaali- ja terveysala: dataosaaminen ja tekoäly, hyvinvointiteknologia, terveyden edistäminen
Tradenomi: dataosaaminen ja tekoäly, hyvinvointiteknologia, yrittäjyys


Korkeakoulujen yhteishaku järjestetään 4.–18.9.2019. Hakulomake aukeaa haun ensimmäisenä päivänä kello 8.00 ja sulkeutuu haun viimeisenä päivänä kello 15.00. Opinnot alkavat tammikuussa 2020. Koulutuksiin haetaan osoitteessa opintopolku.fi.

Tutustu tutkintoihin: https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/tamkin-hakukohteet-syksy-2019

Kysy lisätietoa hakemisesta:

hakijapalvelut.tamk(a)tuni.fi, p. 029 452 0444 (klo 12–14)