Hyppää pääsisältöön
Rakennustekniikka

Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma, monimuotototeutus

Tampereen ammattikorkeakoulu

Käytännönläheisiin rakennusalan työnjohtotehtäviin

Rakennusmestarina olet avainhenkilö rakennushankkeissa, joissa tarvitaan saumatonta yhteistyötä useiden osapuolien kesken.

Rakennusmestarin tutkinto antaa sinulle kelpoisuuden toimia maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa rakennustöissä vastaavana työnjohtajana. Rakennustekniikan lisäksi tutkinto-ohjelmassa painotetaan esimieskoulutusta ja johtamista, monipuolista työnsuunnittelua sekä työmaan toteutuksen hallintaa. Opit yhdistämäan rakennusalalla tarvittavaa taloudellista ajattelua ja teknistä osaamista.

Alalla menestyminen edellyttää asiakaslähtöistä toimintatapaa, palveluhenkisyyttä sekä tietotekniikan soveltamista. Matemaattis-luonnontieteellisten ja rakennusteknisten valmiuksien rinnalla työelämässä vaaditaan johtamis-, ihmissuhde-, viestintä- ja neuvottelutaitoja sekä arvo-osaamista. Kansainväliset hankkeet edellyttävät vahvan ammattitaidon lisäksi kielitaitoa, eri kulttuurien tuntemusta sekä kykyä toimia erilaisissa ympäristöissä.

Monimuotototeutuksen ohessa voit työskennellä täysipäiväisesti. Valmistuttuasi voit sijoittua rakennustyömaiden työnjohtotehtäviin. Ammattinimikkeitä ovat muun muassa työmaamestari ja työnjohtaja. Rakennusliikkeiden toimistoille valmistuvat rakennusmestarit voivat sijoittua määrälaskenta-, kustannuslaskenta- tai työnsuunnittelutehtäviin.