Aktiivisuusranneke
Tutkinto-ohjelma

Hyvinvointiteknologian ylempi tutkinto-ohjelma (Tradenomi ylempi AMK)

Aktiivisuusranneke

Hyvinvointi- ja terveysteknologian monialaiseksi osaajaksi

Hyvinvointiteknologian opinnoissa yhdistyvät, nimensä mukaisesti, hyvinvointi ja teknologia.

Ihmisen hyvinvointia ja terveyttä voidaan ylläpitää ja edistää teknologisten ratkaisujen avulla. Hyvinvointiteknologian ylempi tutkinto-ohjelma antaa sinulle valmiudet alan asiantuntija- ja kehittäjätehtäviin. Kehityt osaajaksi hyvinvointi- ja terveysteknologisten tuotteiden ja palveluiden innovoinnin ja kehittämisen parissa. Lisäksi opit työelämän kannalta tärkeitä projektinhallintataitoja.

Hyvinvointiteknologian ylemmän tutkinto-ohjelman tärkeimpänä tavoitteena on antaa sinulle valmiudet vastata työelämän muutoksiin ja vaatimuksiin. Opinnoissa painotetaan erityisesti kehittyvien teknologioiden ja palveluiden asiakas- ja käyttäjälähtöisyyttä.

Tutkintonimikkeesi voi aiempien opintojesi mukaan olla bioanalyytikko (ylempi AMK), ensihoitaja (ylempi AMK), fysioterapeutti (ylempi AMK), kätilö (ylempi AMK), röntgenhoitaja (ylempi AMK), sairaanhoitaja (ylempi AMK), sosionomi (ylempi AMK), terveydenhoitaja (ylempi AMK), insinööri (ylempi AMK) tai tradenomi (ylempi AMK).

Ajankohtaisia uutisia