Hyppää pääsisältöön

Konetekniikan tutkinto-ohjelma, monimuotototeutus

Tampereen ammattikorkeakoulu

Konetekniikan insinööriksi

Haluatko erikoistua koneenrakennuksen tuotteiden suunnitteluun ja tuotannon johtamiseen? Konetekniikan tutkinto-ohjelmassa opintosi painottuvat koneenrakennuksen tuotteiden suunnitteluun ja tuotannon johtamiseen. Voit myös suunnata opintojasi valitsemaasi erityisosaamiseen.

Koulutustyyppi

AMK-tutkinto

Tutkintonimike

Insinööri (AMK)

Suunniteltu kesto

4 vuotta

Koulutuksen laajuus

240 op

Kaupunki

Tampere

Opiskelumuoto

Monimuotototeutus

Ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen tunnet konetekniikan perusteet ja matemaattis-luonnontieteelliset perusteet. Osaat toimia ohjatusti konetekniikan alueella työntekijätasoisissa tehtävissä.

Toisen vuoden opintojen jälkeen osaat konetekniikan keskeiset toiminnot. Sinulla on valmiudet avustavan työnjohtajan tai suunnittelijan tehtäviin. Tunnet konetekniikan menetelmiä ja työturvallisuuteen liittyvät menettelyt alalla. Osaat myös toimia avustavana työnjohtajana tai suunnittelijana kokeneemman henkilön ohjauksessa.

Kolmannen ja neljännen vuoden aikana syvennät osaamistasi tuotantotekniikassa, koneautomaatiossa, tuotekehityksessä, lentokonetekniikassa, älykkäiden koneiden ja/tai teollisuustalouden alueilla. Pystyt itsenäisesti toimimaan avustavan työnjohtajan tai suunnittelijan tehtävissä. Hallitset osaamisalueita niin laajasti, että sinulla on valmiudet kehittyä työssäsi asiantuntijaksi.

Sinulla on myös mahdollisuus hakea muualla hankitun osaamisen tunnustamista (AHOT).

Konetekniikan insinöörin erityisosaamiseen kuuluvat koneenrakennuksen tuotteiden suunnittelu ja tuotannon johtaminen. Teknologiateollisuuden markkinat ovat globaalit, joten koulutus tähtää konetekniikan kansainväliseen osaamiseen. TAMKin vaikutusalueella Pirkanmaalla toimii useita alan yrityksiä, joiden tuotanto on erikoistunut esimerkiksi liikkuviin työkoneisiin ja konetekniikkaan.

Monimuotototeutuksessa voit opiskella työn ohessa. Voit myös suunnata opintojasi erityisosaamiseen. Toteutettavista opintosuunnista päätetään erikseen jokaisena lukuvuotena aloittavan opiskelijaryhmän mielenkiinnon, aloitushetken työelämätarpeen ja/tai käytössä olevien resurssien perusteella. 

Kaipaatko lisää tietoa?

Lue tarkemmat tiedot tutkinnon sisällöistä, rakenteesta ja valintaperusteista Opintopolusta (linkki yllä ja alla). Koulutuksen sisältöön liittyvissä kysymyksissä ole yhteydessä yliopettaja Markus Ahoon (markus.aho(at)tuni.fi). Hakemiseen liittyvissä kysymyksissä ole yhteydessä TAMKin hakijapalveluihin.