Tippa
Tutkinto-ohjelma

Sairaanhoitajan tutkinto-ohjelma, monimuotototeutus

Tippa

Terveydenhuollon ammattilaiseksi

Sairaanhoitajan työssä tarvitaan tahtoa ja taitoa toisten auttamiseen ja hoitamiseen.

Sairaanhoitajan ammatissa yhdistyvät kädentaidot ja vahva teoreettinen osaaminen. Opiskelu sairaanhoitajaksi toteutuu osittain yhdessä terveysalan muiden opiskelijoiden kanssa ja osa kliinisestä opetuksesta toteutuu TAMKin, Tampereen yliopiston ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin yhteisessä Taitokeskuksessa.

Sairaanhoitajana osaat ennaltaehkäistä sairauksia, tukea terveyttä ja hyvinvointia sekä hoitaa sairastunutta kokonaisvaltaisesti. Sinulla on halua ja kykyä toimia ihmisten kanssa. Opintojen aikana hankit valmiuksia toimia niin itsenäisesti sairaanhoitajana kuin hoitotyön asiantuntijana moniammatillisessa tiimissä.

Työ edellyttää oma-aloitteisuutta, vastuullisuutta sekä kykyä itsenäiseen päätöksentekoon. Opit suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan potilaan hoitotyötä yhdessä potilaan ja hänen läheistensä kanssa. TAMKin sairaanhoitajaopinnoissa voit viimeisenä opiskeluvuotenasi suunnata uraasi ja syventää osaamistasi valitsemallasi hoitotyön alueella.

Ajankohtaisia uutisia