Hyppää pääsisältöön

TAMKilla runsas koulutustarjonta kevään yhteishaussa – kolme uutta hakukohdetta

Julkaistu 7.3.2024
Tampereen ammattikorkeakoulu
Kaksi henkilöä on koripallokentällä, toinen istuu ja toinen pompottaa palloa.
Kuva: Konsta Leppänen
Tampereen ammattikorkeakoulu tarjosi maaliskuun yhteishaussa 46 hakukohdetta, joissa on yhteensä noin 1800 aloituspaikkaa. Uusia hakukohteita ovat suuhygienistin, esittävän ja luovan säveltaiteen sekä sarjamuotoisen tv-käsikirjoittamisen tutkinto-ohjelmat.

Hakuaika oli 13.–27.3.2024. 

TAMKin hakukohteina on ollut 33 AMK-tutkinto-ohjelmaa sekä 13 ylempää AMK-tutkinto-ohjelmaa. Päiväopetuksena toteutettavien tutkinto-ohjelmien lisäksi TAMKissa on mahdollista opiskella työn ohessa monimuotototeutuksissa liiketalouden tradenomiksi, restonomiksi ja sairaanhoitajaksi. Restonomin ja liiketalouden tradenomin monimuotototeutusten opiskelijavalinnat tehdään valintakurssin perusteella. Myös yrittäjyyden ja tiimijohtamisen tutkinto-ohjelman opiskelijavalinnat tehdään ensimmäistä kertaa valintakurssin perusteella. Sairaanhoitajan opintoihin voi tulla valituksi todistusvalinnan tai AMK-valintakokeen kautta.  

Verkostoissa oppimisen ja osaamisen tutkinto-ohjelmaan voivat hakea ne, jotka ovat suorittaneet valintakurssin avoimessa AMKissa. Tutkinto-ohjelmaan voi hakea, vaikka valintakurssi olisi vielä kesken. Vähintään arvosanan 3 valintakurssista saavat kutsutaan ryhmähaastatteluun.  

Uutena tutkinto-ohjelmana sosiaali- ja terveysalalla on kevään yhteishaussa tarjolla paljon toivottu suuhygienistin koulutus. Näiden opintojen myötä TAMKista on mahdollista valmistua suun terveydenhoitotyön asiantuntijaksi, jonka työn tavoitteena on edistää yksilöiden, perheiden ja koko väestön suun terveyttä. 

Muusikon tutkinto-ohjelman uusi hakukohde esittävä ja luova säveltaide on tarjolla tämän kevään yhteishaussa ensimmäistä kertaa musiikkiteatterin hakukohteen lisäksi. Esittävän ja luovan säveltaiteen opintojen myötä on mahdollista opiskella oman instrumenttinsa ammattilaisosaajaksi ja monipuoliseksi muusikoksi. Opinnoissa valittavina ovat seuraavat painotukset: soittaminen tai laulaminen, kuoronjohto, orkesterinjohto tai säveltäminen.  

YAMK-hakukohteissa uusi sarjamuotoisen tv-käsikirjoittamisen koulutus 

Ylempi AMK-koulutus antaa opiskelijalle työelämän muutoksissa tarvittavan asiantuntijaosaamisen. Koulutuksessa keskitytään syventämään omaa asiantuntijuutta työelämässä hankitun kokemuksen pohjalta, tavoitteena vahva käytännön kehittämisosaaminen.   

Terveys- ja hyvinvointialalla on tarjolla seitsemän ylempää tutkinto-ohjelmaa. Sosiaali- ja terveysalan kliinisen asiantuntijan ylemmässä tutkinto-ohjelmassa on neljä eri hakukohdetta; mielenterveys- ja päihdetyö, omahoidon tukeminen ja kansansairauksien hoitotyö, bioanalytiikan kehittämisosaaminen sekä radiografian kehittämisosaaminen. Haussa on myös hyvinvointipalvelujen johtamisen ja kehittämisen ylempi tutkinto-ohjelma, sosiaalialan erityisasiantuntijan ylempi tutkinto-ohjelma sekä monialaisen kuntoutuksen tutkinto-ohjelma. 

Uutena ylempänä tutkinto-ohjelmana TAMKissa syksyllä alkaa ensimmäistä kertaa sarjamuotoisen tv-käsikirjoittamisen ylempi tutkinto-ohjelma. Hakukelpoisuuden tähän koulutukseen antaa soveltuva kulttuurialan korkeakoulututkinto tai alaa vastaava opistoasteen tutkinto. Lisäksi hakijalta vaaditaan hakukelpoisuuteen vähintään 24 kuukautta media- tai kulttuurialan työkokemusta. Sarjamuotoisen tv-käsikirjoittamisen ylempi tutkintokoulutus on suunnattu opiskelijoille, jotka haluavat omistautua fiktiiviselle sarjakäsikirjoittamiselle. Se palvelee niitä, joiden intohimona on tutkia, luoda ja ymmärtää erilaisia sarjojen maailmoja, niissä toimivia henkilöitä sekä sarjamuotoisen kerronnan erityispiirteitä.  

Muut ylemmät tutkinto-ohjelmat ovat metsätalous, rakennustekniikka, teknologiaosaamisen johtaminen, tietojärjestelmäosaaminen sekä myynnin johtaminen.

Ylemmissä tutkinto-ohjelmissa pohjakoulutusvaatimus vaihtelee hakukohteen mukaan. Pääsääntöisesti pohjakoulutuksen tulee olla korkeakoulutasoinen, mutta joihinkin kohteisiin voi hakea myös opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnolla. Lisäksi hakukelpoisuus edellyttää vähintään 24 kuukauden työkokemuksen korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen alalta, johon on valmistunut tai alalta, johon on hakemassa. 

AMK-valintakoe kesän kynnyksellä 

TAMK järjestää AMK-valintakokeen 27.–30.5.2024 Kuntokadun kampuksella Tampereella. Neljän koepäivän aikana järjestetään kuusi koetilaisuutta, joissa kussakin on noin 1300 koepaikkaa. Hakijat ilmoittautuvat valintakokeeseen yhteishaun hakulomakkeella opintopolku.fi-palvelussa.  

Hakija voi valita kokeen suorituspaikan ja -ajan tarjolla olevista vaihtoehdoista. Koepaikaksi voi valita myös ammattikorkeakoulun, johon ei ole hakenut, mutta joka sijaitsee esimerkiksi lähellä omaa asuinpaikkaa.  

Opinnot alkavat elo–syyskuussa 2024. 


Lue lisää kevään toisesta yhteishausta TAMKissa 

Lue lisää AMK-valintakokeista TAMKissa 

Lue lisää hakemisesta ammattikorkeakouluun.fi-sivulta 

 

Lisätietoa: 

TAMKin hakijapalvelut: hakijapalvelut.tamk [at] tuni.fi (hakijapalvelut[dot]tamk[at]tuni[dot]fi) 

Koulutuksen ja oppimisen palvelujen päällikkö Lea Yli-Koivisto, p. 050 5603 153, lea.yli-koivisto [at] tuni.fi (lea[dot]yli-koivisto[at]tuni[dot]fi)  

Koulutuksen vararehtori Katja Komulainen, p. 050 364 0500, katja.komulainen [at] tuni.fi (katja[dot]komulainen[at]tuni[dot]fi)