Opiskelija tietokoneen ääressä
Tutkinto-ohjelma

Talotekniikan ylempi tutkinto-ohjelma

Toimivan talotekniikan kehittäjäksi

Talotekniikan rooli ja merkitys uudis- ja korjausrakentamisessa kasvaa entisestään.

Talotekniikan ylempi tutkinto-ohjelma painottuu talotekniikan uusiin teknologisiin ratkaisuihin laitteisiin, järjestelmiin ja asennustapoihin. Opintojen aikana kasvatat osaamistasi suunnittelu- ja toteutustyökalujen sekä dokumentaation käytössä ja ylläpidossa.

Koko energianjärjestelmän globaali muutos kohti hiilineutraalisuutta asettaa uudistamistarpeita kulutuspäässä. Talotekniset järjestelmät vaativat asiantuntijoilta yhä laajempaa kokonaisuuksien hallintaa ja totuttujen ratkaisujen kyseenlaistamista.

Valmistuttuasi sinulla on laaja kokonaisnäkemys talotekniikan alalta sekä osaamaista että halua uudistaa alan toimintatapoja, ratkaisuja ja palveluita. Osassa alan asiantuntija- ja suunnittelutehtävissä edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa.

Lue lisää: TAMKin talotekniikan ylemmästä tutkinto-ohjelmasta
Lisäpätevyyttä uralle