Hyppää pääsisältöön

Talotekniikan ylempi tutkinto-ohjelma

Tampereen ammattikorkeakoulu

Toimivan talotekniikan kehittäjäksi

Talotekniikan rooli ja merkitys uudis- ja korjausrakentamisessa kasvaa entisestään.

Koulutustyyppi

Ylempi AMK-tutkinto

Tutkintonimike

Insinööri (ylempi AMK)

Suunniteltu kesto

1,5 vuotta

Koulutuksen laajuus

60 op

Kaupunki

Tampere

Opiskelumuoto

Monimuotototeutus

Talotekniikan ylempi tutkinto-ohjelma painottuu talotekniikan uusiin teknologisiin ratkaisuihin laitteisiin, järjestelmiin ja asennustapoihin. Opintojen aikana kasvatat osaamistasi suunnittelu- ja toteutustyökalujen sekä dokumentaation käytössä ja ylläpidossa.

Koko energiajärjestelmän globaali muutos kohti hiilineutraalisuutta asettaa uudistamistarpeita. Talotekniset järjestelmät vaativat asiantuntijoilta yhä laajempaa kokonaisuuksien hallintaa ja totuttujen ratkaisujen kyseenlaistamista.

Valmistuttuasi sinulla on laaja kokonaisnäkemys talotekniikan alalta sekä osaamaista että halua uudistaa alan toimintatapoja, ratkaisuja ja palveluita. Voit myös hakeutua sellaisiin alan asiantuntija- ja suunnittelutehtäviin, joissa edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa.

Talotekniikan ylempi AMK-tutkinto lisäsi ammattitaitoani ja osaamistani

Kaipaatko lisää tietoa?

Lue tarkemmat tiedot tutkinnon sisällöistä, rakenteesta ja valintaperusteista Opintopolusta (linkki yllä ja alla). Koulutuksen sisältöön liittyvissä kysymyksissä ole yhteydessä Rakennetun ympäristön ja biotalouden johtajaan Jouko Lähteenmäkeen, jouko.lahteenmaki(at)tuni.fi. Hakemiseen liittyvissä kysymyksissä ole yhteydessä TAMKin hakijapalveluihin.