Hyppää pääsisältöön
Opiskelija tietokoneen ääressä

Talotekniikan ylempi tutkinto-ohjelma

Tampereen ammattikorkeakoulu

Toimivan talotekniikan kehittäjäksi

Talotekniikan rooli ja merkitys uudis- ja korjausrakentamisessa kasvaa entisestään.

Talotekniikan ylempi tutkinto-ohjelma painottuu talotekniikan uusiin teknologisiin ratkaisuihin laitteisiin, järjestelmiin ja asennustapoihin. Opintojen aikana kasvatat osaamistasi suunnittelu- ja toteutustyökalujen sekä dokumentaation käytössä ja ylläpidossa.

Koko energiajärjestelmän globaali muutos kohti hiilineutraalisuutta asettaa uudistamistarpeita. Talotekniset järjestelmät vaativat asiantuntijoilta yhä laajempaa kokonaisuuksien hallintaa ja totuttujen ratkaisujen kyseenlaistamista.

Valmistuttuasi sinulla on laaja kokonaisnäkemys talotekniikan alalta sekä osaamaista että halua uudistaa alan toimintatapoja, ratkaisuja ja palveluita. Voit myös hakeutua sellaisiin alan asiantuntija- ja suunnittelutehtäviin, joissa edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa.