Hyppää pääsisältöön
Sosionomina edistät hyvinvointia, sosiaalista osallisuutta ja yhdenvertaisuutta.

Sosionomin tutkinto-ohjelma, monimuotototeutus

Tampereen ammattikorkeakoulu

Päämääränä parempi yhteiskunta

Sosionomina edistät hyvinvointia, sosiaalista osallisuutta ja yhdenvertaisuutta.

Sosionomin työn tavoitteena on lisätä ihmisten ja yhteisöjen hyvinvointia. Sosionomina edistät sosiaalista osallisuutta ja yhdenvertaisuutta sekä estät huono-osaisuutta. Sosiaalialalla kohdattavat ilmiöt ja ongelmat ovat laaja-alaisia ja monimuotoisia.

Sosionomi työskentelee muun muassa varhaiskasvatuksen, lastensuojelun, aikuissosiaalityön, vanhustyön, mielenterveys- ja päihdetyön sekä vammaistyön alueilla. Yhteiskunnan monikulttuuristuminen edellyttää sosionomeilta kielitaitoa ja erilaisten kulttuurien ymmärtämistä.

Omilla valinnoillasi voit suunnitella urapolkuasi ja hankkia laaja-alaisen osaamisen lisäksi erityisosaamista eri tehtäväalueilla. Voit myös valita varhaiskasvatuksen opintoja siten, että saat pätevyyden toimia varhaiskasvatuksen sosionomina. Sosionomina työllistyt monipuolisiin sosiaalialan tehtäviin sekä julkiselle että yksityiselle sektorille ja järjestöjen palvelukseen.