Hyppää pääsisältöön

Sosionomin tutkinto-ohjelma, monimuotototeutus (rajattu pohjakoulutus)

Tampereen ammattikorkeakoulu

Päämääränä parempi yhteiskunta

Sosionomina edistät hyvinvointia, sosiaalista osallisuutta ja yhdenvertaisuutta.

Koulutustyyppi

AMK-tutkinto

Tutkintonimike

Sosionomi (AMK)

Suunniteltu kesto

3,5 vuotta

Koulutuksen laajuus

210 op

Kaupunki

Tampere

Opiskelumuoto

Monimuotototeutus

Sosionomin työn tavoitteena on lisätä ihmisten ja yhteisöjen hyvinvointia. Sosionomina edistät sosiaalista osallisuutta ja yhdenvertaisuutta sekä estät huono-osaisuutta. Sosiaalialalla kohdattavat ilmiöt ja ongelmat ovat laaja-alaisia ja monimuotoisia.

Sosionomi työskentelee muun muassa varhaiskasvatuksen, lastensuojelun, aikuissosiaalityön, vanhustyön, mielenterveys- ja päihdetyön sekä vammaistyön alueilla. Yhteiskunnan monikulttuuristuminen edellyttää sosionomeilta kielitaitoa ja erilaisten kulttuurien ymmärtämistä.

Omilla valinnoillasi voit suunnitella urapolkuasi ja hankkia laaja-alaisen osaamisen lisäksi erityisosaamista eri tehtäväalueilla. Voit myös valita varhaiskasvatuksen opintoja siten, että saat pätevyyden toimia varhaiskasvatuksen sosionomina. Sosionomina työllistyt monipuolisiin sosiaalialan tehtäviin sekä julkiselle että yksityiselle sektorille ja järjestöjen palvelukseen.

Lue, mitä Tuomas kertoo kokemuksistaan Opiskelijalähettiläät-blogissa

Kaipaatko lisää tietoa?

Lue tarkemmat tiedot tutkinnon sisällöistä, rakenteesta ja valintaperusteista Opintopolusta (linkki yllä ja alla). Koulutuksen sisältöön liittyvissä kysymyksissä ole yhteydessä osaamispäällikkö Outi Walliniin, outi.wallin(at)tuni.fi. Hakemiseen liittyvissä kysymyksissä ole yhteydessä TAMKin hakijapalveluihin.