Hyppää pääsisältöön
Kitara

Musiikin ylempi tutkinto-ohjelma, Musiikkipedagogi

Tampereen ammattikorkeakoulu

Kehitä asiantuntemustasi ja opettajuuttasi oman työsi näkökulmasta

Onko tavoitteenasi musiikkialan vaativa asiantuntija-, kehittämis- tai johtotehtävä?

Musiikkipedagogin ylemmän AMK-tutkinnon tavoitteena on antaa sinulle valmiudet toimia musiikkialan vaativissa asiantuntija-, kehittämis- sekä johtotehtävissä. Musiikkipedagogi (ylempi AMK) -tutkinto nostaa kelpoisuustasoasi ja monipuolistaa sijoittumismahdollisuuksiasi työelämään. Koulutuksen tavoitteet ja sisällöt peilaavat musiikkialan työelämässä tapahtuvia muutoksia ja vaatimuksia. Koulutuksen teemana on kehittyvä opettajuus musiikkialalla. Sinulla on mahdollisuus lähestyä teemaa taiteellisesti, pedagogisesti, tuotannollisesti tai soveltavaan tutkimukseen ja kehittämiseen painottaen.

Kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, Musiikkipedagogi (ylempi AMK) on tarkoitettu Musiikkipedagogi (AMK) -tutkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille. Musiikkipedagogi (ylempi AMK) -suorittaneet henkilöt voivat sijoittua laaja-alaisesti musiikkialan opetus-, johtamis- ja kehittämistehtäviin eri koulutusasteille sekä muusikon tehtäviin. Mahdollisia tehtävänimikkeitäsi voivat olla muun muassa musiikkioppilaitoksen opettaja, konservatorion opettaja, musiikkioppilaitoksen lehtori, konservatorion lehtori, musiikkioppilaitoksen rehtori, konservatorion rehtori, ammattikorkeakoulun lehtori, vapaan sivistystyön opettaja, vapaan sivistystyön suunnitteluopettaja, muusikko, kuoronjohtaja, tapahtuma- tai konserttituottaja, intendentti tai musiikkialan yrittäjä.

Tutustu myös TAMK Musiikin sivuihin: Tietoa konserteista, produktioista ja henkilökunnasta