Hyppää pääsisältöön

Hanna Kilpinen: Musiikkipedagogin YAMK-tutkinto avasi ovet uuteen työtehtävään

Julkaistu 19.8.2019
,
päivitetty 4.11.2019
Tampereen ammattikorkeakoulu
Hanna Kilpinen_opiskelijatarina_TAMK
Sellisti Hanna Kilpinen on suorittanut musiikkialan opintoja niin Suomessa kuin Ruotsissa ja työskennellyt pitkään Norjan Kansallisoopperassa. Omaa oppimisen polkuaan peilaten hän teki musiikkipedagogin ylemmän AMK-tutkintonsa opinnäytetyön koesoittokoulutuksen kehittämisestä Suomen korkeakouluissa. ”Opintojen jälkeen minulle tarjottiin Orkesteriakatemiakoordinaattorin töitä Tampereen Musiikkiakatemialta, ja nyt elokuun 2019 puolivälissä aloitin Tampere-talossa taidemusiikin tuottajana.”

Miten sinusta tuli musiikin ammattilainen?

 

Valmistuin musiikkipedagogiksi Metropolia Ammattikorkeakoulusta vuonna 2008. Sen jälkeen aloitin maisteriopinnot Ruotsissa Göteborgin yliopiston alaisuudessa toimivassa orkesteriakatemiassa SNOA:ssa (Swedish National Orchestra Academy). Valmistuttuani sieltä vuonna 2010 sain koesoittojen myötä töitä Norjan Kansallisoopperan orkesterin sellistinä, aluksi lyhyempiä sijaisuuksia ja myöhemmin vakituisen viran. Asuin ulkomailla yhteensä kymmenen vuotta, kunnes vuonna 2016 muutin takaisin Suomeen. Seuraavana vuonna suoritin TAMKissa musiikkipedagogin ylemmän AMK-tutkinnon.
 

Millainen on työhistoriasi?

Olen tehnyt opiskelujeni ohella monenlaisia töitä. Helsingissä toimin hoitoapulaisena, tein kotisiivouksia ja työskentelin iltaisin Kaupunginteatterissa vahtimestarina. Kesätöitä tein muun muassa pizzeriassa, postinjakajana ja siivousfirmassa pesemässä ikkunoita ja porraskäytäviä.

Ehdin opiskella pari vuotta sairaanhoitajaksi Diakonia-ammattikorkeakoulussa, mutta lopulta valitsin musiikin. Sairaanhoitajaopinnot jättivät kuitenkin vahvan leiman toimintaani: joka kesä teemme musiikkikiertueen palvelutaloihin kitaristikollegani kanssa.

Kun tapasin nykyisen elämänkumppanini, otin virkavapaata Oslosta ja muutin Suomeen ja Tampereelle. Aloin toteuttaa asioita, joita olin haudutellut mielessäni jo pidemmän aikaa. Aloin muun muassa tehdä vapaaehtoistöitä ikäihmisten, maahanmuuttajien ja arkipyöräilyn edistämisen parissa. Samalla toimin freelancersellistinä. Soitin orkestereissa ympäri Suomea, tein sijaisuuksia musiikkiopistoissa ja toteutin omia soittoprojektejani.

Musiikkipedagogin YAMK-tutkinnon suoritettuani minulle tarjottiin Orkesteriakatemiakoordinaattorin töitä Tampereen Musiikkiakatemialla. Elokuun 2019 puolivälissä aloitin Tampere-talossa taidemusiikin tuottajana. Tehtävänkuvanani tulee olemaan taidemusiikkiohjelmiston sekä Tampere Chamber Music -festivaalin tuottaminen.


Mikä sai sinut innostumaan opiskelusta?

Norjassa oopperamuusikkona työskennellessäni alkoi jossain vaiheessa tuntua siltä, että olisi mukava saada uusia tuulia ja kehittää itseään. Lisäksi minua kiinnosti yhä enemmän tapahtumatuotanto sekä johtamistaidot. Vapaaehtoistöiden parissa toteutin jatkuvasti pienessä mittakaavassa tapahtumia.

Huomasin, että Tampereen ammattikorkeakoulun musiikkipedagogin YAMK-koulutukseen oli haku ja että koulutus piti sisällään juuri näitä edellä mainittuja osioita. Päätin hakea, ja olin yksi niistä onnekkaista, jotka valittiin. YAMK-opintojen aikana tein keikkoja freelancerina orkestereissa ja teattereissa ja kesällä omia projekteja ja tapahtumia.

Oli innostavaa päästä oppimaan uutta ja jakamaan ja peilaamaan tietoa muiden YAMK-opiskelijoiden kanssa. Opinnoissa oli parasta uusien ystävien ja verkostojen luominen opettajien, luennoitsijoiden kuin muiden opiskelijoidenkin välille.

Mistä teit opinnäytetyösi?

Tein opinnäytetyöni orkesterimuusikon työelämätaitojen kehittämisestä ja koesoittoihin (eli muusikon rekrytointiin) valmistautumisesta: Koesoittokoulutusta korkeakouluopintoihin.

Opinnäytetyöni aihe valikoitui oman polkuni myötä. Kävin itse Ruotsissa kaksivuotisen orkesteriakatemian, jossa pääsin oppimaan orkesterisoittajan työelämätaitoja ja sain välineitä koesoittoon valmistautumiseen. Koulutus järjestettiin tiiviinä yhteistyönä kaupunginorkesterin, Göteborgin Sinfonikkojen kanssa. Luulen, että juuri nuo Ruotsin orkesteriakatemiaopinnot valmistivat minua kohti moninaista orkesterimuusikon työelämää.

Suomessa ei vielä vastaavanlaista Ruotsin mallin mukaista orkesteriakatemiaa ollut, pienempimuotoisia kursseja lukuun ottamatta. Mietin, miten voisimme vastata koulutuksellamme entistä paremmin niin sanotun kentän tarpeisiin. Aihe kiinnosti minua, ja siksi päätin tehdä opinnäytetyöni koesoittokoulutuksen kehittämisestä. Selvitin työssäni, millaista orkesteriakatemiatoimintaa on Ruotsissa, TAMK Musiikissa ja Sibelius-Akatemiassa. Lisäksi kartoitin opiskelijoiden ja ammatissa olevien orkesterimuusikoiden näkemyksiä koulutuksen kehittämiseksi. Näiden pohjalta kokosin mallin, joka voisi toimia Suomessa orkesteriakatemiana. Se antoi myös pohjaa tulevalle Tampereen Orkesteriakatemiakaudelle 2018–2019.

Mikä on mielestäsi opintojen merkitys omalla urallasi?

Opinnäytetyöni poiki minulle töitä Tampereen Orkesteriakatemiakoordinaattorina. Olen päässyt sen myötä myös vaikuttamaan musiikin koulutuksen opintosisältöihin ja kokonaisuuksiin. Minua kiinnostaa koulutuksen kehittäminen vastaamaan työelämän tarpeita. Samoin sain opinnoista hyvää pohjaa tapahtumatuotantoon.

Kenelle suosittelisit opintoja?

Mikäli olet musiikin ammattilainen ja kaipaat vaihtelua, uusia ideoita, tietojen ja taitojen päivitystä, innostusta, vertaistukea ja verkostoitumista, musiikkipedagogin ylempi AMK-tutkinto on juuri sopiva koulutus sinulle.

Tutustu musiikin ylempään tutkinto-ohjelmaan

 

Kuva: Ville Hautakangas