Hyppää pääsisältöön

Sanna Kuusisto: Tulevaisuus ei tapahdu, vaan se tehdään

Julkaistu 1.7.2020
,
päivitetty 5.8.2021
Tampereen ammattikorkeakoulu
Pedagogiset ratkaisut ja kulttuuri
Sanna Kuusiston mukaan YAMK-opinnot lisäävät kyvykkyyttä osallistua esimerkiksi kehittäviin tai hallinnollisiin tehtäviin.
Instrumentin hallinnan lisäksi tulevaisuuden muusikot tarvitsevat yhä enemmän uranhallintataitoja. Musiikkipedagogin YAMK-tutkinnon suorittanut Sanna Kuusisto suosittelee opintoihin hakeutumista kaikille niille, joilla on sisäinen palo kehittyä alansa asiantuntijaksi.

Nimeni on Sanna Kuusisto ja työskentelen ammattilaiskuoronjohtajana Satakunnassa. Työni on sekä taiteilijan, pedagogin että tuottajan työtä. Tehtäväni on johtaa ja vastata musiikillisista asioista, mutta johdan myös ihmistä, kun johdan kuoroa.

Olen kokenut kutsumusta muusikkouteen vahvan tunneilmaisun ja elämysten vuoksi, ja siksi opinnot tälle alalle alun perin houkuttivat. Valmistuttuani musiikkipedagogiksi TAMKista oli selvää, että haluan suorittaa myös YAMK-opinnot syventääkseni ammattitaitoani ja saadakseni ylemmän tutkinnon. Minulla on vahva halu vaikuttaa, ja sitä haluan tehdä sekä musiikin että sanojen kautta.

YAMK-opinnäytetyöni selvitti ammattilaiskuoronjohtajien työnkuvaa, ja kehitin uudistavan kehittämistyön toimintamallin. Malli käsittää muutaman ydinteeman, joita tarvitaan esimerkiksi kulttuurikentällä työllistymisen mahdollistamiseen. Visio ja strategia, verkostot, viestintä sekä substanssin tuotteistaminen ovat työn kannattelevia käsitteitä. Laajan opinnäytetyön tekeminen oli erittäin kehittävä prosessi, ja omaksuin sen aikana täysin uudet valmiudet tuottaa ammattimaista asiantuntijatekstiä. 

Koen YAMK-opintojen avanneen täysin uuden maailman ja avartaneen ajatuksiani. Lause "tulevaisuus ei tapahdu, vaan se tehdään" kuvaa myös muusikolle työuran rakentamisesta olennaisen. Tulevaisuudessa tarvitaan instrumentin hallinnan lisäksi yhä enemmän uranhallintaa, ja YAMK-opinnot pureutuvat juuri tähän. Muun muassa yrittäjyysopinnot vakuuttivat minut syvästi, ja ymmärsin, että vaikkei muusikko edes aikoisi yrittäjäksi, yrittäjämäinen mind set on valtava etu. 

YAMK-opinnot monipuolistavat ammattilaisuutta ja lisäävät kyvykkyyttä osallistua esimerkiksi kehittäviin tai hallinnollisiin tehtäviin. Opintosisällöt ja luennoitsijat ovat huolella valittuja ja kurssi kurssin perään hehkutin muille koulutusta. TAMK on opiskelupaikkana huikea alusta löytää uutta, ja oppilaitoksen edistyksellinen ja uudistuva ote pitää sen ajan tarpeissa kiinni. Niiden, joilla on sisäinen palo kehittyä alansa asiantuntijaksi, kannattaa ehdottomasti hakea YAMK-opintoihin. Tunnistan itse olevani muuttunut ja kasvanut. On todella voimauttavaa ymmärtää voivansa itse olla se esimerkki ja muutos, jota kaivataan.
 

Tutustu Musiikin ylempään tutkinto-ohjelmaan