Hyvää #JaaJotain -teemaviikkoa!

6 March 2023

Tällä viikolla 6.-10.3. on avoimen oppimisen teemaviikko, joka tunnetaan Suomessa Jaa jotain -viikon nimellä (engl. Open Education Week). Se syntyi tekemään tunnetuksi avoimia Creative Commons eli CC-lisenssejä ja kannustamaan opettajia oppimateriaalien avoimeen jakamiseen.

CC-lisenssien tuntemisesta on hyötyä silloin, kun joko etsii tai tekee (oppi)materiaaleja. Ideana on, että tekijä voi antaa tiettyjä oikeuksia materiaaliinsa kaikille muille. Käytölle voi määritellä neljä ehtoa: yleensä edellytetään vähintään alkuperäisen tekijän ja lähteen mainitsemista ja usein myös muokattu tuotos on jaettava samalla lisenssillä. Harvemmin käytetään kieltoa muokata tai hyödyntää kaupallisesti.

Rahoitusehtojen myötä julkisesti rahoitetuissa opetusalan hankkeissa avoimista CC-lisensseistä on jo tullut monille rutiinia. Vielä on myös opettajia, jotka ehkä käyttävät muiden jakamaa, mutta eivät vielä itse ole kokeilleet jakamista eivätkä osaa opiskelijoitaan siihen kannustaa. Avoin jakaminen ei koske vain yksittäisiä oppimateriaaleja, vaan jakaa voidaan laajemminkin opetuksen käytäntöjä tai kokonaisia verkkokursseja. Opetushallitus, OKM ja CSC suosittelevat avointa jakamista ja ovat luoneet alustaksi Avointen oppimateriaalien kirjaston. Globaalisti merkittävä on UNESCOn jäsenmaita velvoittava Avoimien oppimateriaalien suositus (2019).

Avoin jakaminen on vuosia näkynyt laajasti oppilaitosmaailman ulkopuolellakin. Sekä EU että Suomen julkishallinto suosittelevat avointa jakamista CC-lisenssejä käyttäen. Suomessa jaettua dataa löytyy kootusti avoimen datan sivustolta.

Miten avoin jakaminen näkyy työssäni?

Aloitin materiaalieni jakamisen julkisesti ja CC-lisensoidusti vuonna 2011. Tuolloin olin jo pari vuotta hyödyntänyt aktiivisesti muiden jakamia materiaaleja. Osaamisen kehittymisen myötä koin, että olisi jo minun vuoroni jakaa, ei vain ottaa. Toinen oivallus oli se, että jakamalla materiaalini tuen samalla opetusalan täydennyskouluttajan työni kahta keskeisintä tavoitetta: opettajien tukemista työssään ja digin pedagogisesti mielekästä hyödyntämistä.

Myöhemmin olen huomannut, miten merkittävä vaikutus jakamisella on ollut myös työllistymiseeni: mitä enemmän jaan, sen paremmin osaamiseni tunnetaan. Vaikka minulla olisi hyvät ohjeet verkossa, ei minulta osteta diasarjoja, vaan aikaani – että tulen jakamistani teemoista kouluttamaan. Näen osaamisen jakamisen tärkeänä teemana myös opiskelijoidemme työllistymisen ja verkostoitumisen näkökulmasta. Opiskelija voisi esimerkiksi koota tenttikirjan keskeisistä asioista infograafin tai nostaa viisi oppimaansa asiaa videoon, jonka jakaa LinkedIn-palvelussa.

Jaa koulutusteni materiaalit avoimesti, mikä mahdollistaa myös palautteen saamisen ja sitä kautta materiaalien parantamisen. Yleensä vain tallenteet ja oppimisympäristöt on rajattu tietylle osallistujajoukolle. Pyrin jakamaan ohjeet yhdellä linkillä, jonka sisältöjä voin päivittää. Voit tutustua esimerkiksi 8.3. alkavan TUNI-henkilöstön H5P-koulutuksen materiaaleihin. H5P:n kehitystyön ytimessä on saavutettavuuden ohella mahdollisuus avoimeen jakamiseen.

TAMKin järjestämissä täydennyskoulutuksissa saan positiivista palautetta siitä, että materiaalit eivät ole TUNI-kirjautumisen takana, vaan osallistujilla on pääsy niihin myös koulutuksen päätyttyä. Edistän avointa jakamista myös koulutussisällöissä ja pian alkaa TAMKissa kolmas toteutus Avointen oppimateriaalien hyödyntäminen ja jakaminen 3 op -koulutuksesta. OPH-rahoitteisena se ei ole avoin korkea-asteen henkilöstölle.

Jaa vinkkisi vaikkapa tekoälyn opetuskäyttöön liittyen

Teemaviikko on hyvä hetki kokeilla jonkun oman oppimateriaalinsa jakamista #JaaJotain-tunnisteella. Konkreettisia ohjeita löydät em. Jaa jotain -blogista. Tänä vuonna toivotaan jakoon erityisesti ideoita ja aineistoja tekoälyn opetuskäytöstä, sillä se on tuonut aivan uudenlaisia mahdollisuuksia opetukseen, ja toki myös haasteita. Meillä kaikilla korkeakouluyhteisön jäsenillä on jotain osaamista, minkä jakamisesta on hyötyä ja iloa kollegalle – tekoälystä tai jostain ihan muusta.

Matleena Laakso
Digipedagoginen asiantuntija ja kouluttaja
TAMK, Pedagogiset ratkaisut ja kulttuuri & Freelancer
https://www.matleenalaakso.fi

Lisätietoja

Avoin tiede

Tampereen yliopiston kirjasto: Miksi avoimesti?