Yksityisyys

Tampereen korkeakouluyhteisön tietosuojailmoitukset

Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto yhdistyivät 1.1.2019 Tampereen yliopistoksi. Uusi yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu muodostavat yhdessä Tampereen korkeakouluyhteisön.

Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu toimivat omien henkilötietoaineistonsa rekisterinpitäjinä ja vastaavat henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä vastuistaan ja velvoitteistaan. Korkeakoulut käsittelevät toiminnassaan muun muassa opiskelijoidensa, henkilöstönsä, vierailijoidensa, asiakkaidensa ja sidosryhmiensä edustajien henkilötietoja. Korkeakouluyhteisön yhteisten henkilörekisterien osalta korkeakoulut toimivat tietosuojalainsäädännössä tarkoitettuina yhteisrekisterinpitäjinä.

Korkeakoulut ovat sitoutuneet noudattamaan henkilötietojen käsittelyssä kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön vaatimuksia.

Korkeakoulun tietosuojapolitiikassa määritellään ne vastuut, pääperiaatteet ja toimintatavat, joita korkeakoulussa noudatetaan henkilötietoja käsiteltäessä. Korkeakoulun rehtori on hyväksynyt tämän tietosuojapolitiikan korkeakoulun henkilöstöä, opiskelijoita ja muita korkeakouluyhteisön jäseniä sitovaksi säännöstöksi 3.1.2019.

Tampereen korkeakouluyhteisö

Korkeakoulujen henkilötietojen käsittelyssä noudattamien käytäntöjen pääpiirteet on kuvattu Tampereen korkeakouluyhteisön yleisessä tietosuojailmoituksessa: 

Korkeakouluyhteisön henkilötietojen käsittelyä on kuvattu tarkemmin seuraavissa tarkentavissa tietosuojailmoituksissa:

Tampereen yliopisto

Tampereen ammattikorkeakoulu