Hyppää pääsisältöön

Langattoman vierailijaverkon (TUNI GUEST) tietosuojailmoitus

EU:n tietosuoja-asetus (EU 2016/679) art. 12–14

1. Rekisterinpitäjä

Tampereen korkeakoulusäätiö sr

33014 Tampereen yliopisto
Kalevantie 4, 33100 Tampere
Y-tunnus 2844561-8

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

noc [at] tuni.fi

Radiator Software
Support [at] radiatorsoftware.com

3. Tietosuojavastaava

dpo [at] tuni.fi

4. Rekisterin nimi

Langattoman vierailijaverkon (TUNI GUEST) tietosuojailmoitus

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus sekä käsittelyn oikeusperuste

Käsittelyn tarkoitus:

 • Tietoja käytetään mahdollistamaan korkeakouluyhteisön kampuksilla pääsy langattomaan vierailijaverkkoon (TUNI GUEST) henkilöille, joilla ei ole TUNI tunnusta.

Käsittelyperuste:

 • Sopimus

6. Rekisterin tietosisältö

 • Käyttäjän Sähköpostiosoite tai puhelinnumero
 • DHCP lokiin tallentuva tieto: IP ja MAC-osoite sekä kellonaika
 • tukiaseman sijainti

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilö ilmoittaa sähköpostiosoitteen tai puhelinnumeron johon kirjautumislinkki lähetetään

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja vastaanottajaryhmät

Rekisterin henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu toimeksiantosopimuksella:

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Mikäli tietoja siirretään ETA-alueen ulkopuolelle, kuvaus käytettävistä suojatoimista

Siirretäänkö rekisterin tietoja kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle:

 • Ei

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

A manuaalinen aineisto

 • Ei ole

B sähköisesti käsiteltävät tiedot

 • Palvelin sijaitsee EU/ETA alueella

11. Henkilötietojen säilyttämisaika tai säilyttämisajan määrittämiskriteerit

 • Tietoja säilytetään TAMK 3kk, Keskustakampus n. 1v ja Hervanta 1kk
 • Radiator säilyttää tietoja 13kk.
 • Säilyttämisajat tullaan yhdenmukaistamaan lähiaikoina.

12. Tieto automaattisen päätöksenteon tai profiloinnin olemassaolosta sekä tieto käsittelyn logiikasta ja merkityksestä rekisteröidylle

Rekisterin tietoja käytetään automatisoituihin yksittäispäätöksiin, profilointi mukaan lukien:

 • Ei

13. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on, ellei tietosuojalainsäädännöstä muuta johdu:
 

 • Tietojen tarkastusoikeus (oikeus saada pääsy henkilötietoihin)
  • Rekisteröidyllä on oikeus tietää, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan vai ei, ja mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu.
    
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen
  • Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että häntä koskevat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset henkilötiedot oikaistaan tai täydennetään ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi henkilöllä on oikeus vaatia, että tarpeettomat henkilötiedot poistetaan.
    
 • Oikeus tietojen poistamiseen
  • Rekisteröidyllä on poikkeustapauksissa oikeus saada henkilötietonsa kokonaan poistettua rekisterinpitäjän rekistereistä (oikeus tulla unohdetuksi).
    
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista siksi aikaa, kunnes hänen tietonsa on asianmukaisesti tarkistettu ja korjattu tai täydennetty.
    
 • Vastustamisoikeus
  • Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseensa perustuen milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä.
    
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
    
 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
  • Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus erityisesti vakinaisen asuin- tai työpaikkansa sijainnin mukaiselle valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus käyttää hallinnollisia muutoksenhakukeinoja sekä muita oikeussuojakeinoja.
  • Yhteystiedot: 
   Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki  tietosuoja [at] om.fi

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseen liittyvät pyynnöt toimitetaan sähköisenä yliopiston asiointisähköpostiin tau [at] tuni.fi, tai  paperipostina osoitteeseen  Tampereen yliopisto 33014 Tampereen yliopisto