Yksityisyys

Tampereen korkeakouluyhteisön yleinen tietosuojailmoitus

Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto yhdistyvät 1.1.2019 Tampereen yliopistoksi. Uusi yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu muodostavat yhdessä Tampereen korkeakouluyhteisön.

Yhdistymiseen saakka Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto, samoin kuin Tampereen ammattikorkeakoulu, toimivat omien henkilötietoaineistonsa rekisterinpitäjinä ja vastaavat henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä vastuistaan ja velvoitteistaan. Kukin korkeakoulu käsittelee toiminnassaan muun muassa opiskelijoidensa, henkilöstönsä, vierailijoidensa, asiakkaidensa ja sidosryhmiensä edustajien henkilötietoja.

Korkeakoulut ovat sitoutuneet noudattamaan henkilötietojen käsittelyssä kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön vaatimuksia.

Korkeakoulujen henkilötietojen käsittelyssä noudattamien käytäntöjen pääpiirteet on kuvattu kunkin korkeakoulun yleisessä tietosuojailmoituksessa:

Tampereen korkeakouluyhteisö

Tampereen yliopisto

Tampereen teknillinen yliopisto

Tampereen ammattikorkeakoulu