Avoimen yliopiston väyläopinnot

Avoimen väylä osana tutkinto-opiskelijaksi hakeutumisen kokonaisuutta 

Opiskelijoita voidaan hakukohteesta riippuen valita tutkinto-ohjelmiin avoimien ja erillisten yliopisto-opintojen perusteella ilman valintakoetta. Avoimien tai erillisten opintojen perusteella hakevilta edellytettyjen opintosuoritusten määrä on määritelty tutkinto-ohjelmien valintaperusteissa. Huomaathan, että kaikkiin tutkinto-ohjelmiin ei ole valintaa avoimien tai erillisten yliopisto-opintojen perusteella, joten valintaperusteisiin kannattaa tutustua huolella. 

Hakeminen väyläopintoihin tapahtuu normaalin avoimen yliopiston hakumenettelyn kautta. Perehdy tutkinto-ohjelmien valintaperusteisiin, joista käy ilmi mitkä tutkinto-ohjelmat käyttävät avoimen väylää valintamenettelynä.

Yleistä tietoa avoimen väylän hausta.

Matematiikan, tilastotieteen ja tietojenkäsittelytieteiden väyläopinnot

Lukuvuonna 2020-2021 on tarjolla 20 opintopisteen laajuiset väyläopinnot matematiikasta, tilastotieteestä ja tietojenkäsittelytieteistä. Tutustu tarkemmin koulutussisältöihin, opintojen toteutukseen ja hakuohjeisiin:

Matematiikan väyläopinnot (20 op)
Tietojenkäsittelytieteiden väyläopinnot (20 op)
Tilastotieteen väyläopinnot (20 op)

Tekniikan alan väylät

Väyläopinnot on tarkoitettu tekniikan alan tutkinto-opiskelijoiksi haluaville ilman pohjakoulutusvaatimuksia (poikkeuksena tekniikan alan maisteriväylät). Väyläopinnot mittaavat opiskelukykyä ja motivaatiota tutkinnon suorittamiseen. Väylän suorittamisen jälkeen voi hakea tutkinto-opiskelijaksi.

Tekniikan alan väylien kautta tutkinto-opiskelijaksi hyväksytään ensi sijassa ensimmäistä ylempää korkeakoulututkintoa suorittamaan haluavia hakijoita. Muiden kuin koulusivistyksensä suomen kielellä saaneiden hakijoiden on osoitettava suomen kielen taitonsa hakeutuessaan tutkinto-opiskelijaksi.

Tekniikan alalla on tarjolla lyhyt väylä (20 op), pitkä väylä (40 op) sekä tekniikan maisteriväylät (20-30 op) soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon suorittaneille.

Hakuajat tekniikan alan väylille lukuvuodelle 2020-2021:

Lyhyt väylä, 20 op:

Hakuaika lukuvuoden 2020-2021 lyhyelle väylälle on 3.8. - 16.8.2020. Lyhyen väylän opinnot suoritettuaan opiskelija voi hakeutua tutkinto-opiskelijaksi tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkintoon (ei kuitenkaan suoraan diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmaan). Lue lisää lyhyestä väylästä.

Pitkä väylä, 40 op:

Väylän opintojaksoille haetaan periodi kerrallaan. Pitkän väylän opinnot suoritettuaan opiskelija voi hakeutua tutkinto-opiskelijaksi tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkintoon (ei kuitenkaan suoraan diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmaan). Lue lisää pitkästä väylästä.

Tekniikan maisteriväylät (DI-väylät):

Hakuaika lukuvuoden 2020-2021 väyläopintoihin on 1.7. - 15.7.2020. Tekniikan maisteriväylälle ja sen kautta tutkinto-opiskelijaksi hakeutuvalta edellytetään alempaa korkeakoulututkintoa soveltuvalta alalta. Tekniikan maisteriväylän suoritettuaan voi hakeutua suoraan diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmaan eli ylempään korkeakoulututkintoon. Lukuvuonna 2020-2021 tarjolla ovat seuraavat maisteriväylät:

Englanninkieliset väyläopinnot:

Lue lisää englanninkielisistä väyläopinnoista.

Väylältä tutkinto-opiskelijaksi hakeminen

Haku tutkinto-opiskelijaksi tapahtuu keväisin sähköisenä hakuna Opintopolku.fi -palvelussa.

Avoimen yliopiston tekniikan alan väylältä voidaan hyväksyä tutkinto-opiskelijaksi henkilö, jolla ei ole tutkinnonsuoritusoikeutta diplomi-insinöörikoulutukseen Tampereen yliopistossa. Tutkinto-ohjelmassa suoritettavien opintojen tulee tuottaa hakijalle aidosti uutta osaamista, eivätkä ne siten voi olla pääosin saman sisältöisiä kuin hakijan aiemmat opinnot.

Kaikkien tekniikan alan väylien keskiarvo on opintopisteillä painotettu opintojaksojen arvosanojen pyöristämätön keskiarvo. Lue lisää avoimen väylän hausta.