Avoimen yliopiston väyläopinnot

Tekniikan alan pitkä väylä

Opintojen laajuus

40 op

Kaupunki

Tampere

Koulutusala

Rakentaminen
Tietojenkäsittely ja teknologia
Tekniikka ja suunnittelu

Hakuaika/Ilmoittautumisaika

Continuous application

Hinta

15 €/op

Lähiopetuksen ajankohta

Päiväopetus