Hyppää pääsisältöön

Marja Jylhä palkittiin ansiokkaasta yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta

Julkaistu 23.9.2020
Tampereen yliopisto
Professori Marja Jylhä
Tampereen Yliopiston Tukisäätiö ja Tampereen teknillisen yliopiston tukisäätiö palkitsivat Tampereen yliopistossa yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen, opetuksen sekä vaikuttavan julkaisemisen saroilla esimerkillistä työtä tekeviä tutkijoita sekä vuoden 2019 parhaita väitöskirjoja. Tampereen kaupungin tiedeapurahatoimikunta jakoi omat palkintonsa viime vuonna ansioituneille väittelijöille.

Tampereen yliopiston yhteiskunnallisen vaikuttavuuden palkinnon saajaa saivat ehdottaa kaikki korkeakouluyhteisön jäsenet. Ehdotuksia tulikin runsaasti sekä yhteisöltä että tiedekuntaneuvostoilta. Yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvosto valitsi tämän vuoden palkinnon saajaksi gerontologian professori Marja Jylhän.

– Perusteluissa nousivat esiin yhtäältä Marja Jylhän pitkäjänteinen vanhusväestön aseman ja oikeuksien edistäminen rohkeilla kannanotoilla ja kansantajuisella viestinnällä sekä toisaalta hänen ajankohtaiset ansionsa koronakevään aikaisessa viestinnässä, yhteiskunnallisen vuorovaikuttamisen neuvoston puheenjohtaja, dekaani Antti Lönnqvist kertoo.

– Olen tästä palkinnosta hyvin ilahtunut ja imarreltu. On mukavaa saada työstään tällaista palautetta: tulla valituksi palkinnon saajaksi niiden satojen ihmisten joukosta, jotka Tampereen yliopistossa sen ansaitsisivat, professori Marja Jylhä kiittää.

– Yliopiston vaikuttavuus syntyy siitä, että koulutamme akateemisia asiantuntijoita ja tarjoamme tutkittua tietoa yhteiskunnan käyttöön. Tämä koskee kaikkia aloja: tutkimuksella on tärkeä rooli maailman ja historian ymmärtämisessä, olipa sitten kyse luonnontieteiden perustutkimuksesta, muinaisranskasta tai vanhenemistutkimuksesta, Jylhä painottaa.

Marja Jylhän ja hänen tutkimusryhmänsä tutkimukset muun muassa siitä, miten hoidon ja palveluiden tarve muuttuu väestön ikääntyessä tai millaisten asioiden ikääntyvät kokevat tekevän elämästä elämisten arvoista, ovat saaneet paljon huomiota ja palstatilaa. Kuluvana vuonna koronapandemia on vielä entisestään lisännyt tiedon tarvetta.

– Oma tutkimusalani kiinnostaa ihmisiä, onhan Suomi Euroopan nopeimmin ikääntyvä maa, jossa elinikä pitenee ja todella pitkäikäisten ihmisten määrä kasvaa. Vuosikymmenen kuluttua lähes neljäsosa suomalaisista on yli 65-vuotiaita.  Ikääntyvät ovat myös ikäjakaumaltaan laaja joukko: nuorimmat ovat 65-vuotiaita ja vanhimmat satavuotiaita, Jylhä kertoo.

Tällä hetkellä meneillään ovat muun muassa yli 90-vuotiaisiin keskittyvä Tervaskannot 90+ -hanke sekä COCTEL-hanke, jossa tuotetaan tietoa vanhojen ihmisten sosiaali- ja terveyspalvelujen käytöstä ja kustannuksista viimeisinä elinvuotena ja niiden joukossa, jotka elivät pidempään.

– Pidämme tärkeänä kertoa tutkimuksistamme medialle, suurelle yleisölle, alan järjestöille ja päättäjille. Sanon me, koska kun puhun vanhenemistutkimuksesta vaikkapa A-studiossa, en suinkaan ole yksin sitä tietoa tuottanut. Tutkimusryhmässäni on noin 15 tutkijaa ja jatko-opiskelijaa, joiden monipuolisen osaamisen ansiosta tällainen aikaavievä, haastava ja kansainvälinen tutkimus on mahdollista, Marja Jylhä sanoo.

Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden palkinnon arvo on 2000 euroa ja sen rahoittavat yhdessä Tampereen Yliopiston Tukisäätiö ja Tampereen teknillisen yliopiston tukisäätiö.

Kolme Vaikuttavaa julkaisijaa ja kolme Hyvää opettajaa palkittiin

Tukisäätiöiden Vaikuttava julkaisija -palkinnot (à 2 000 €) saivat tutkijatohtori Inkeri Rissanen kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnasta, tutkijatohtori Tuuli Turja yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta ja tohtorikoulutettava Marko Viitanen informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnasta.

Ylioppilaskunta TREY valitsi opiskelijoiden ehdotusten perusteella tukisäätiöiden Hyvä opettaja -palkinnon saajat (à 2 000 €). Tänä vuonna palkinnon saivat yliopisto-opettaja Hasse Nylund tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnasta, tenure track -tutkija Maiju Paananen kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnasta ja yliopistonlehtori Kirsi Granberg lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnasta.

Vuoden 2019 parhaat väitöskirjat

Tampereen kaupungin tiedeapurahatoimikunta: Ansioituneet väittelijät vuonna 2019 (palkinto à 5 000 €)

Tampereen Yliopiston Tukisäätiön ja Tampereen teknillisen yliopiston tukisäätiö: Kiittäen hyväksytyt väitöskirjatyöt 2019 (stipendi à 1 500 €)

Informaatioteknologia ja viestintä:

Lääketiede ja terveysteknologia:

Rakennettu ympäristö:

Tekniikka ja luonnontieteet:

Yhteiskuntatieteet:

Johtamisen ja talouden tiedekunnan kiittäen hyväksytty väitöskirja, YTT Tarja Sepän työ, palkittiin tiedeapurahatoimikunnan puolesta.

Kuva: Jonne Renvall