Hyppää pääsisältöön

Tervaskannot 90+ (TK 90+)

Tausta

Tervaskannot 90+ on pitkäikäisyyteen ja vanhoista vanhimpiin kohdistuva monitieteinen tutkimuskokonaisuus. Keskeisiä teemoja ovat vanhoista vanhimpien terveyden ja toimintakyvyn ennustajat ja aikatrendit, palvelut ja epävirallinen apu, elämäntilanne, elämänlaatu  ja elämän kokeminen, pitkän iän ennustajat sekä vanhenemisen biologinen tausta. Aineistoa on kerätty toistuvilla postikyselyillä, toimintakykymittauksilla ja elämäntarinahaastettaluilla. Lisäksi pienemmästä osajoukosta on otettu verinäytteitä biologisia määrityksiä varten. Tervaskannot 90+ aineistoon on yhdistetty tietoja kuolleisuudesta ja palvelujen käytöstä kansallisista rekistereistä. 

Postikyselyaineistoa on kerätty jo yli 20 vuoden ajan kaikilta kotona asuvilta 90-vuotiailta ja sitä vanhemmilta tamperelaisilta ja vuodesta 2001 lähtien myös pitkäaikaishoidossa olevilta. Postikyselyt on toteutettu vuosina 1995, 1996, 1998, 2001, 2003, 2007, 2010, 2014 ja 2018 ja vastausprosentti on ollut huomattavan korkea, noin 80% kaikkina vuosina. Pitkän aikasarjan ja korkean vastausprosentin vuoksi tutkimus on ainutlaatuinen ja kansainvälisestikin arvostettu.

Pienemmille osajoukoille on tehty toimintakykytutkimuksia ja heiltä on otettu verikokeita biologisia määrityksiä varten. Vuosina 1995 ja 2012 tasan 90 vuotiaita on kutsuttu elämäntarinahaastatteluihin 

Uusi Tervaskannot 90+ postikysely toteutetaan keväällä 2022.

Tervaskannot 90+ tutkimuksesta on valmistunut seitsemän väitöskirjaa ja useita suomenkielisiä ja kansainvälisiä tieteellisiä julkaisuja.  

Lisätietoa Tervaskannot 90+ hankkeesta, tutkijaryhmästä ja julkaisuista löytyy Gerontologian tutkimuskeskuksen (GEREC) verkkosivuilta.

Hankkeen päivitetty tietosuojailmoitus ilmoitus löytyy alapuolelta.

Tavoite ja tehtävät

Yli 90-vuotiaiden määrä Suomessa on parissa kymmenessä vuodessa viisinkertaistunut ja vuoteen 2060 mennessä heitä on liki neljännesmiljoona. Pitkäikäisyyden yleistyminen on ihmisten pitkäaikainen toive ja kun se nyt tapahtuu, se muuttaa koko yhteiskuntaa. Luotettavaa tietoa pitkäikäisyyden yleistymisen kasvun ja terveyden ja elämänlaadun kehityksen yhteyksistä tarvitaan, jotta yhteiskunta voi sopeutua tähän väestörakenteen muutokseen. Tavoitteena on tehdä vanhoista vanhimpien ihmisten monimuotoinen elämä ja heidän tarpeensa näkyviksi, sekä parantaa vanhojen ihmisten asemaa ja palveluja niin, että elämä olisi hyvää loppuun saakka.

 

90-vuotta täyttäneiden osuus väestöstä kunnittain

Katso kartasta 90-vuotta täyttäneiden osuus väestöstä kunnittain 31.12.2021.

Tiedot on koonnut Mari Nuutila.

 

Rahoituslähde

Suomen Akatemia, PSHP, Valtion tutkimusrahoitus

Yhteyshenkilöt

Linda Enroth
Tutkijatohtori, Tutkimuksen vastuullinen tutkija
Linda.Enroth [at] tuni.fi
+358 401 901 647

Marja Jylhä
Professori
Marja.Jylha [at] tuni.fi
+358 40 588 9100