Projekti

Tervaskannot 90+ (TK 90+)

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Yhteiskuntatieteiden tiedekunta | Tieteenala: Gerontologia

Tervaskannot 90+ on pitkäikäisyyteen ja vanhoista vanhimpiin kohdistuva monitieteinen tutkimuskokonaisuus. Keskeisiä teemoja ovat vanhoista vanhimpien terveyden ja toimintakyvyn ennustajat ja aikatrendit, palvelut ja epävirallinen apu, elämäntilanne, elämän laatu  ja elämän kokeminen, pitkän iän ennustajat sekä vanhenemisen biologinen tausta. Aineistoa on koottu toistuvilla postikyselyillä, toimintakykytutkimuksilla ja verinäytteillä, elämänkaarihaastatteluilla, sekä rekisteritietoja hyödyntämällä.  

Kyselyt kattavat alueen koko yli 90-vuotiaan väestön, vastausprosentti on joka kerta korkea ja seuranta-aika yli 20 vuotta. Siksi tutkimus on kansainvälisesti ainutlaatuinen ja arvokas.

Tausta

Tutkimuksessa on tehty postikyselyt kaikille kotona asuville 90-vuotiaille ja sitä vanhemmille Tampereella vuosina 1995, 1996 ja 1998 sekä kaikille asuinpaikasta riippumatta 2001, 2003. 2007, 2010, 2014 ja 2018. Aineisto on linkattu valtakunnallisiin rekistereihin. Osajoukoille on tehty toimintakykytutkimuksia ja otettu verikokeita. Vuosina 1995 ja 2012 tehtiin osajoukolle elämäntarinahaastattelut.  

Tutkimuksesta on valmistunut useita väitöskirjoja ja paljon artikkeleita. Kattavuus, korkea osallistumisprosentti ja pitkä seuranta-aika tekevät tutkimuksesta ainutlaatuisen.  

Lisätietoa ja julkaisuja GERECin sivuilla

Tavoite ja tehtävät

Yli 90-vuotiaiden määrä Suomessa on parissa kymmenessä vuodessa viisinkertaistunut ja vuoteen 2060 mennessä heitä on liki neljännesmiljoona. Pitkäikäisyyden yleistyminen on ihmisten pitkäaikainen toive ja kun se nyt tapahtuu, se muuttaa koko yhteiskuntaa. Luotettavaa tietoa pitkäikäisyyden kasvun ja terveyden ja elämänlaadun kehityksen yhteyksistä tarvitaan, jotta yhteiskunta voi sopeutua tähän väestörakenteen muutokseen. Tavoitteena on tehdä vanhoista vanhimpien ihmisten monimuotoinen elämä ja heidän tarpeensa näkyviksi, sekä parantaa vanhojen ihmisten asemaa ja palveluja niin, että elämä olisi hyvää loppuun saakka.

Rahoituslähde

Suomen Akatemia, PSHP, Valtion tutkimusrahoitus

Koordinoiva organisaatio

Gerontology Research Center (GEREC)

Yhteyshenkilöt

Marja Jylhä

Professori, vastuututkija

Marja.Jylha [at] tuni.fi

+358 40 588 9100

 

Linda Enroth

Linda.Enroth [at] tuni.fi