Hyppää pääsisältöön

Ammatit yhteydessä munaissyövän ja munuaisaltaan syövän riskiin

Tampereen yliopisto
PaikkakuntaArvo Ylpön katu 34, Tampere
Arvo-rakennuksen auditorio F114
31.10.2019 12.00–16.00
Kielienglanti
PääsymaksuMaksuton tapahtuma
Munuaisen ja munuaisaltaan kasvaimet ovat merkittävä osa kaikista syövistä. Irmina Michalekin väitöskirjan tavoitteena oli tunnistaa yhteyksiä työperäisten altisteiden ja munuaissyövän ja munuaisaltaan syövän riskin välillä.

Michalekin väitöskirja on toistaiseksi maailmanlaajuisesti eniten syöpätapauksia sisältävä tutkimusprojekti ammatin yhteydestä munuaissyövän ja munuaisenaltaan syövän ilmaantuvuuteen. Lisäksi se on ensimmäinen projekti, joka hyödyntää kokonaisia väestöjä kattavaa aineistoa, joten tulokset ovat yleistettävissä koko väestöön.

Tutkimuksessa käytettiin aineistoa Nordic Occupational Cancer Study (NOCCA) -tutkimuksesta kaikista viidestä Pohjoismaasta. Tutkimusväestöön kuului 14,9 miljoonaa henkilöä. Ammattia koskevat tiedot saatiin kansallisista, vuosina 1960-1990 tehdyistä väestölaskennoista. Tiedot kuolemista ja maasta muutosta saatiin kunkin maan väestörekisteristä ja tiedot syöpätapauksista kunkin maan syöpärekisteristä vuosiin 2003-2005 saakka. Koko aineistossa oli mukana 85 940 munuaissyöpätapausta ja 11 237 munuaisaltaan syöpätapausta. Yksilötason tietoa tupakointitottumuksista ei ollut saatavilla. Kuitenkin osassa analyyseistä huomioitiin tupakoinnin vaikutusta tuloksiin arvioimalla tupakoinnin määrää ammattiryhmittäisen keuhkosyövän ilmaantumisen perusteella.

Kun huomioitiin ammattiryhmittäiset erot tupakoinnissa, munuaissyövän riski oli hammaslääkäreillä 32 %, toimittajilla 20 % ja lääkäreillä 19 % suurempi ja metsureilla 18 % pienempi kuin väestössä keskimäärin. Tupakoinnilla vakioitu munuaisaltaan syövän riski oli lääkäreillä 63 %, taiteilijoilla 43 % ja turvallisuusalan työntekijöillä 38 % suurentunut.

Toisaalta tupakoinnilla vakioitu munuaisaltaan syövän riski oli metsureilla 49 %, maanviljelijöillä 24 % ja kouluttamattomilla rakennusalan työntekijöillä 22 % keskimääräistä pienempi. Työperäisen raskasmetalleille tai hitsauskaasuille altistumisen ja munuaissyövän tai munuaisaltaan syövän välillä ei havaittu merkitsevää annos-vaste –suhdetta.

Michalekin tutkimuksen tulosten mukaan munuaissyövän ja munuaisaltaan syövän riski vaihtelee ammattien välillä. Tupakointi selittää paljon ammattiryhmittäisestä vaihtelusta muttei kaikkea. Tutkimuksessa havaittiin, että tupakoinnilla vakioitu munuaissyövän ja munuaisen syövän ilmaantuvuus on selvästi suurentunut monissa korkean koulutuksen vaativissa ammateissa ja turvallisuusalan työntekijöillä. Yksi monia näitä ammatteja yhdistävä tekijä on työn alhainen fyysinen rasittavuus.

MD Irmina Maria Michalekin epidemiologian alaan kuuluva väitöskirja Occupational exposures and risk of kidney and renal pelvis cancer in the Nordic countries tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa torstaina 31.10.2019 klo 12.00 alkaen Arvo-rakennuksen auditoriossa F114, Arvo Ylpön katu 34.  Vastaväittäjänä on Adjunct Professor France Labrèche Montrealin yliopistosta. Kustoksena toimii professori Eero Pukkala yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta.

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1239-8

Kuva: Florentino Luciano Caetano dos Santos