Hyppää pääsisältöön

Hyville opettajille palkintoja Tampereen yliopistossa

Julkaistu 22.9.2020
Tampereen yliopisto
Kirsi Granberg, Hasse Nylund and Maiju Paananen
Hyvä opettaja -palkinto myönnettiin Kirsi Granbergille, Hasse Nylundille ja Maiju Paanaselle.
Tampereen ylioppilaskunta (TREY) luovutti 23. syyskuuta Hyvä opettaja -palkinnon kolmelle yliopiston opettajalle.

Kahden tuhannen euron suuruisen palkinnon saivat yliopisto-opettaja Hasse Nylund (automaatio- ja konetekniikka, tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta), Tenure track -tutkija Maiju Paananen, (varhaiskasvatus, kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta) sekä yliopistonlehtori Kirsi Granberg (bioteknologian tutkinto-ohjelma, lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta).

Joustavuus ja vuorovaikutustaidot saivat kiitosta

Hyvä opettaja -palkinto on Tampereen yliopiston tukisäätiön ja Tampereen teknillisen yliopiston tukisäätiön sekä TREYn yhteinen palkinto. Ylioppilaskunnan asettama palkitsemistoimikunta teki valinnat opiskelijajärjestöiltä ja yksittäisiltä opiskelijoilta kerättyjen ehdotusten perusteella. Palkintojen rahoitus tuli tukisäätiöiltä.

TREYn hallituksen määrittämät palkintokriteerit olivat opetusmenetelmien ja välineiden moninaisuus, opetuksen saavutettavuus, opiskelijoiden motivointi sekä vuorovaikutus opetustilanteissa. Tämän vuoden ajankohtaiseksi erityiskriteeriksi palkitsemistoimikunta valitsi etäopetuksen toteuttamisen opiskelijoita tukevalla, kannustavalla ja huomioonottavalla asenteella.

Palkintoehdotusten perusteluissa Hasse Nylundia kuvataan opettajaksi, joka käyttää opetuksessaan monipuolisia ja joustavia opetusmenetelmiä. Hän ottaa opetuksessaan huomioon opiskelijoiden erilaiset elämäntilanteet muun muassa tarjoamalla vaihtoehtoisia opintojaksojen suoritusmenetelmiä. Nylund kehittää opetustaan ja opintojaksojen järjestelyjä opiskelijoilta saamansa palautteen mukaan. Hän on helposti lähestyttävä, ja opiskelijat ovat saaneet häneltä kattavasti vastauksia yhteydenottoihinsa. Hän on aktiivisesti mukana myös ohjaustyössä ja pitää alan opiskelijoita tietoisina asioista, jotka eivät välity muuten opiskelijoiden tietoon. Vuoden 2020 erityiskriteeri näkyy selkeästi joustavissa opetusmuodoissa, etäopetuksen korkeassa tasossa ja vaihtoehtoisissa suoritusmuodoissa sekä aktiivisessa opetuksen kehittämistyössä.

Maiju Paanasen palkintoperusteluissa nousivat erityisesti esiin saavutettavuus, opiskelijoiden motivointi ja etäopetukseen panostaminen. Opiskelijat kuvaavat Paanasta keskustelevaksi luennoitsijaksi, joka kerää aktiivisesti palautetta ja huomioi sen oman opetuksensa kehittämisessä. Kevään koronapandemian alkaessa Paananen onnistui siirtymään etäopetukseen vaivatta. Hänen monipuoliset etäopetusmenetelmänsä ovat mahdollistaneet saavutettavamman ja opiskelijaystävällisemmän opetuksen opintojaksoilla. Perusteluiden mukaan Paananen ei kerää opiskelijapalautetta ainoastaan siksi, että se on pakollista vaan siksi, että hän haluaa aidosti kehittää opetustaan.

Kirsi Granberg sai palkintoperusteluissa kiitosta hyvästä vuorovaikutuksesta opiskelijoiden kanssa sekä opiskelua hyvin tukevista opetusmenetelmistä ja kurssitehtävistä. Häntä kuvataan kannustavaksi ja aktiivisesti omaa opetustaan kehittäväksi ja opiskelijat huomioon ottavaksi opettajaksi. Perusteluissa todetaan, että Granberg on selkeästi kiinnostunut omasta alastaan ja haluaa motivoida myös opiskelijoita innostumaan alasta ja sen tutkimuksesta. Etäopetukseen siirryttäessä Granberg onnistui siirtämään kurssit etätoteutukseen sujuvasti ilman, että opetuksen laatu kärsi. Hän on myös kerännyt aktiivisesti opiskelijapalautetta ja kuunnellut opiskelijoiden mielipiteitä ja toiveita myös siitä, miten etäopetusta tulisi toteuttaa.

Palkitut ikuistetaan karikatyyripiirroksiin

Ennen Tampereen yliopistojen yhdistymistä Tampereen yliopiston ja teknillisen yliopiston opettajia palkittiin hieman eri tavoin. Myös uudessa yliopistossa halutaan jatkaa opettajien palkitsemisperinnettä.

– Me opiskelijat arvostamme yliopistomme opetuksen korkeaa laatua ja haluamme olla mukana nostamassa esille erityisen laadukasta opetusta antavia opettajia. Tarkoitus on, että tämä tukisäätiöiden ja ylioppilaskunnan yhteistyönä toteutettava palkinto vakiintuu jokavuotiseksi perinteeksi. TREYn koulutuspoliittinen asiantuntija Tiia Virtanen sanoo.

Virtanen kertoo, että palkituista opettajista teetetään myös karikatyyripiirros. Piirrokset julkistetaan TREYn omassa juhlassa loppuvuodesta, ja ne ripustetaan nähtäville kaikille yliopiston kampuksille.

– Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunta teetti joka vuosi palkitsemistaan opettajista karikatyyrit, ja nyt yliopistojen yhdistyttyä päätimme jatkaa tätä suosittua perinnettä.

Hyvä opettaja -palkinnot jaettiin keskiviikkona 23. syyskuuta palkitsemistilaisuudessa Tampereen yliopiston juhlasalissa. Tilaisuudessa luovutettiin myös Tampereen kaupungin tiedeapurahatoimikunnan väitöskirjapalkinnot, Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston tukisäätiöiden väitöskirjatyöstipendit ja Vaikuttava julkaisija -palkinnot sekä Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden palkinto.

Katso uutinen muista palkinnoista